Inhoud van deze presentatie

- Gezondheid

- Draagkracht/ draaglastmodel

- Decompensatie

- Gezondheidsbevorderende factoren

- Gezondheidsbedreigende factoren

- Verstoring van de gezondheid

- Levensverwachting


Gezondheid

Gezondheid --> een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden.

Draagkracht/ draaglastmodel

Draagkracht --> de kracht die de mens heeft om moeilijke situaties aan te kunnen.


Draaglast --> de moeilijke situaties en de prikkels die op een mens afkomen.


Draagkracht en draaglast moet in evenwicht zijn.

Draagkracht

Draagkracht bestaat uit een combinatie van:

- aanleg --> alles wat een mens meekrijgt bij zijn geboorte.

- conditie --> de toestand waarin het menselijk lichaam op een bepaald moment verkeert.

- geestelijke factoren --> gevoelens van veiligheid en vertrouwen bepalen de weerbaarheid.

- maatschappelijke factoren --> plaats binnen de maatschappij en binnen het gezin is bepalend voor de draagkracht.

Draaglast

Je draaglast is afhankelijk van invloeden die van buitenaf inwerken of die uit het lichaam zelf voortkomen.


Homeostase --> het in evenwicht houden van alle lichaamsfuncties.

Bij een verstoring van de homeostase ontstaat ziekte.


Via aanpassingsmechanismen probeert het lichaam een nieuw evenwicht te bereiken.

Bijvoorbeeld:

- water- zouthuishouding

- regeling van de lichaamstemperatuur

- de hormonale functies

- de bloedsomloop

- de ademhaling

- de uitscheiding van afvalstoffen

Decompensatie

Wanneer de draaglast de draagkracht overtreft, spreken we van decompensatie.


Een lichamelijke, geestelijke of maatschappelijke functie kan falen.

Gezondheidsbevorderende factoren

Je kunt je gezondheid beschermen door aandacht te besteden aan gezondheidsbevorderende factoren, zoals:

- de juiste voeding.

- voldoende lichaamsbeweging.

- voldoende kleding.

- zorgen voor een balans tussen lichamelijke en geestelijke belasting.

- op tijd en regelmatig rust nemen.

- schadelijke invloeden uit de omgeving voorkomen.

- infecties voorkomen.

Gezondheidsbevorderende factoren (vervolg)

GVO --> gezondheidsvoorlichting en opvoeding.

Patiëntenvoorlichting --> voorlichting aan kleine groepen patiënten of individuele patiënten die lijden aan een bepaalde ziekte.


Voorlichting is een onderdeel van preventie.


Primaire preventie --> richt zich op het voorkomen van ziekte.

Secundaire preventie --> richt zich op het tijdig opsporen van ziekte.

Tertiaire preventie --> is bedoeld om te voorkomen dat de symptomen van een ziekte verergeren.

Gezondheidsbedreigende factoren

Voorbeelden van gezondheidsbedreigende factoren:

- Teveel eten

- Slecht of onvoldoende eten

- Te weinig nachtrust nemen

- Weinig of geen lichamelijke inspanning verrichten

- Overmatig gebruik van alcohol, vet en nicotine

- Onveilig vrijen

- Gebruik van drugs met een verslavende werking

Therapieontrouw --> het niet opvolgen van een behandeling.


Enkele oorzaken:

- vergeetachtigheid

- gebrek aan motivatie

- schaamte voor het gebruik van een bepaald geneesmiddel

Verstoring van de gezondheid

Verstoring vanuit één invalshoek:

- Somatisch (lichamelijk) probleem

- Psychisch (geestelijk) probleem

- Sociaal (maatschappelijk) probleem


Verstoring van gezondheid is een samenspel tussen verschillende problemen:

- Psychosomatisch probleem

- Psychosociaal probleem

Levensverwachting
Levensverwachting --> het aantal nog te verwachten levensjaren van een groep mensen van één bepaalde leeftijd.
Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by ntinnemans

91 views

Public - 7/13/16, 8:28 AM