Klostret hade många hus.Det gick en stenmur runt klostret.Munkarna som byggde klostret visste hur man tillverkade tegelstenar av lera. Munkarna var väldigt duktigak på det.

 klostren odlade dom örter

Det fanns sjukhusalar som dom sjuka och döende bodde på. Dom fattiga behövde inte betala för att få vård.

Många pojkar kom till klostret och utbilda sig till präst eller munk. 

Böcker var väldigt dyra. Munkar och nunnor skriva av böcker så att det blev fler. Det tog väldigt långt tid.

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by 05alitho

23 views

Public - 5/2/16, 11:49 AM