รำไม่มีบท (เดี่ยว)

                            นายวีรยุทธ สอนดี 58110010423

                         เอก การออกแบบเพื่อการแสดง

รำเดี่ยว

  การรำเดี่ยว คือ การแสดงรำที่ใช้ผู้แสดงเพียงคนเดียว แสดงถึงความสามารถของผู้รำ   และแสดงศิลปะของลีลาการร่ายรำตามแบบนาฏศิลป์   ตลอดทั้งให้ถึงเห็นความงามของเครื่องแต่งกาย  การรำเดี่ยวมักนิยมใช้เป็นชุดเบิกโรง  ใช้แสดงสลับฉาก  หรือใช้แสดงในโอกาสต่างๆรำไม่มีบท เดี่ยว

  การรำไม่มีบท เดี่ยว คือการรำที่ใช้ผู้รำเพียงคนเดียว โดยไม่มีบทร้องหรือบทพูด มีเพียงแต่เสียงดนตรีบรรเลงประกอบการรำ

รำมโนราห์บูชายัญ

“รำมโนราห์บูชายัญ” เป็นการแสดงที่นำมาจากการแสดงละครเรื่อง "พระสุธน - มโนราห์" ตอนมโนราห์บูชายัญ ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดแสดงขึ้น โดยแสดงให้ประชาชนชมครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2498  กล่าวถึงเมื่อนางมโนราห์ขอปีกหางได้แล้ว ก็แสร้งกล่าวทูลลา และขอพระราชทานอภัยต่อท้าวอาทิตยวงศ์  แล้วร่ายรำทำท่าคล้ายกับจะกระโดดเข้ากองไฟ แล้วบินหนีกลับไปยังเขาไกรลาส

ลีลาการรำ

   มีลีลาท่ารำนาฏศิลป์ไทย บางท่าเลียนแบบกิริยาอาการเคลื่อนไหวของนกบิน บางท่าเลียนแบบท่าเต้นทุบอกในพิธีศาสนาอิสลามนิกายเจ้าเซ็น

การแต่งกาย

   มโนราห์บูชายัญ "มโนราห์" เป็นเพียงชื่อในวรรณกรรม เรื่องพระสุธนมโนราห์เท่านั้น โดยแท้จริงแล้ว นางมโนราห์เป็นกินรี ที่บินลงไปเล่นน้ำ ดังนั้น การแต่งกาย ในการแสดงจึงใช้การแต่งกายยืนเครื่องลำลองแบบนางกินรี นุ่งผ้าจีบหน้านางคลี่สองชายพก คาดรัดสะเอว สวมเสื้อยกทรงเข้ารูปปักดิ้นเลื่อม กรองคอ สวมเครื่องประดับถนิมพิมพาภรณ์ ใส่ปีกหาง สวมเล็บมือ ศิราภรณ์มงกุฏกินรี

ผู้แสดง

  ใช้ผู้หญิงในการแสดงเพื่อสวมบทเป็นนางกินรี จากวรรณกรรมเรื่อง พระสุธน-มโนราห์  

ดนตรีประกอบการแสดง

  ระบำชุดนี้ใช้เพลงแขกบูชายัญ โดยอาจารย์มนตรี ตราโมท ได้นำเพลงเร็วเพลงหนึ่งของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มาบรรเลงร่วมกับโทน และกลองชาตรี แล้วตั้งชื่อขึ้นใหม่ซึ่งเข้ากับท่ารำได้เป็นอย่างดี

แสงในการแสดง 


ในการแสดงชุดนี้โดยส่วนใหญ่จะใช้แสงที่ได้จากกองไฟที่จุดขึ้นจริง ประโยชน์ที่ได้คือ ได้แสงที่สวยและผู้ชมจะได้อัถรสที่สมจริงแต่ข้อเสียอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ขณะการแสดง


พื้นที่การแสดง


 สมัยก่อนจะนิยมในการแสดงพื้นที่โล่ง มักจัดแสดงกลางแจ้ง เพื่อเอื่อต่อการโชว์ที่ใช้ไฟจริงในการแสดง แต่ปัจจุบันมีพื้นที่การจัดการแสดงที่หลากหลายทั้งบนเวทีในโรงละคร จะใช้ไฟที่จัดทำขึ้นที่สื่อถึงกองไฟ ประกอบการแสดง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง


 อุปกรณ์หลักๆของการแสดงชุดนี้คือกองไฟที่ให้นางมโนราห์ร่ายรำรอบๆ เพื่อเป็นการรำขอปลีกขอหาง

บรรณานุกรม

นางสาวนันทวรรณ ตะกรุดเงิน.นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ ลพบุรี. รำมโนราห์บูชายัญ,22ตุลาคม2559.

คำถาม

1 การแสดงมโนราห์บูชายัญมีที่มาจากวรรณกรรมเรื่องใด

2 นางมโนราห์โดยแท้จริงแล้วเป็นตัวอะไร

3 การแสดงมโนราห์บูชายัญจัดแสดงให้ประชาชนชมครั้งแรกเมื่อพ.ศ. ใด

4 การแสดงมโนราห์บูชายัญใช้เพลงอะไรประกอบการแสดง

5 นางมโนราห์ร่ายรำเพื่อจุดประสงค์ใด

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by weerayutsondee

68 views

Public - 10/24/16, 8:33 AM