The Fox                                                                    

Fox   (สุนัขจิ้งจอก)

สัตว์นักล่าผู้มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว สามารถหลอกล่อเหยื่อที่ตัวโตกว่าได้เสมอ จนคนเรานำมาเปรียบคนที่มีความเจ้าเล่ห์ว่าเป็น

“สุนัขจิ้งจอก” ดังอุปนิสัยของสัตว์ชนิดนี้

ชื่อสามัญ Asiatic Jackai, Golden Jackai

ชื่อวิทยาศาสตร์ Canis aureus

วงศ์ CANIDAE

ชื่ออื่น จิ้งจอก, หมาจอก

ลักษณะจำเพาะ

สุนัขจิ้งจอก เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทสุนัขขนาดกลาง รูปร่างคล้ายกับสุนัขพันธุ์ไทยพื้นเมือง ขนเป็นสีน้ำตาลแกมเหลืองซึ่งยาว

พอสมควร เป็นขนละเอียดแต่ไม่นุ่มนัก และลายเป็นริ้วสีจางคล้ายรูปอานบนหัวไหล่ หูมีขนาดใหญ่ตั้งชันและมีประสาทหูดีมาก หางเป็นพวงสี

น้ำตาล เป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวแหลมคม ขาทั้ง 4 ข้างแข็งแรง ทำให้วิ่งได้รวดเร็วมาก

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by lover555

17 views

Public - 7/4/16, 3:08 AM