Ivo Scholte, Milou Voogt, Vincie van Kerkhof

Ontstaansgeschiedenis van het communisme

- Communisme is van alle tijden

- Oude Griekenland -> Het idee van een klasseloze maatschappij

- 800 v.C. -> Sparta creëerde een klasseloze maatschappij die 5 eeuwen stand hield

- Moderne communisme ->  Rusland rond 1917, tsaar was vermoord

- Onvrede in Rusland na WOI, veel armoede. Oktoberrevolutie in 1917, generaals afgezet

- Na WOII groeide verzet tegen moederland in kolonies, zo ook verzet tegen kapitalisme

- Veel Aziatische landen volgden het voorbeeld van Rusland

- Grootste oorzaak communistisch wordend Azië -> China o.l.v. Mao Zedong

- Nieuwe trend: Aziatisch communisme

De leiders van het communisme

- Vladimir Lenin

- Groeide op in een aristocratische familie, radicaliseerde

- Bolsjewiek

- Revolutie door het proletariaat

- Aprilstellingen

- Oktoberrevolutie

- Werd niet als leider geaccepteerd -> Russische Burgeroorlog -> inzet van terreur

- Josef Stalin

- Minister van Nationaliteiten

- Machtsstrijd tegen Trotski

- Dwangarbeiders en collectivisering van de landbouw

- Grote Zuivering, afspraken met Hitler

De communistische ideologie

Onderdeel mist nog :(

De ondergang van het communisme

- Michail Gorbatsjov

- 1986 -> ideologie van glasnost en perestrojka

- Hervormingspolitiek

- Val van Berlijnse Muur

- Niet overal ter wereld is het communisme ten val gekomen

- China, Noord-Korea, Vietnam, Cuba, Laos

- Nepal

- In Europa geen communisme meer

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Communisme - Ivo, Milou, Vincie

by vincie1999

20 views

Public - 11/27/16, 9:41 AM