การควบคุมอารมณ์โกรธ

1.ตะหนักรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้น

2.รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

3.ปรับเปลี่ยนความคิด-ให้อารมณ์โกรธน้อยลง-มองโลกในแง่ดี

4.ยิ้มเข้าไว้

5.ออกจากสถานการณ์นั้นๆ

แล้วชีวิตจะมีความสุข

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

ควบคุมความโกรธ

by toneingpooh

16 views

Public - 7/12/16, 6:37 AM