สถานที่ท่องเที่ยว " ท่าเรือชิว" (Chew Jetty)

" ท่าเรือชิว" (Chew Jetty) เป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็ก อยู่ริมน้ำที่ยังมีคนท้องถิ่นอาศัยอยู่จริง

เป็นท่าเรือท่าหนึ่งของแถบนี้ บ้านหลายๆ หลังเปิดด้านหน้าขายของที่ระลึก บางที่เปิดเป็นร้านอาหารและพวกของที่ระลึก


ส่วนที่ติดกับริมน้ำยังมีศาลเจ้าที่ชาวประมงจะมาขอพรก่อนออกเดินเรืออยู่ด้วย 

ถ้าเลือกได้น่าจะมาช่วงเช้า หรือช่วงเย็นเพราะอากาศจะเย็นสบาย

การเดินทางท่องเที่ยวและของที่ระลึก

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

สถานที่ท่องเที่ยว "ท่าเรือชิว"

by harukadestiny

29 views

Public - 8/22/16, 3:03 AM