John Moose
//Mood Board

VR

#Förut tog vi lyssnaren till skogen  
                    // Nu tar vi skogen till lyssnaren 

#Fokus på att visa skogen

#Måste vara en upplevelse 

DRAGSJÖBERG

ROUND

Under Bridges

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

VR John Moose

by petterfalk

28 views

Public - 10/6/16, 5:59 PM