Kazanie

Oldrzychowice, 25.9.2016

Rzymian 14,17-18

Albowiem Królestwo Boże, 

to nie pokarm i napój, 

lecz sprawiedliwość i pokój, 

i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu 

i przyjemny ludziom…

Rzymian 14,17-19

Albowiem Królestwo Boże, 

to nie pokarm i napój, 

lecz sprawiedliwość i pokój, 

i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu 

i przyjemny ludziom…

ulga dla wierzących

Podstawa:

sprawiedliwość, pokój i radość 

w Duchu Świętym

Sprawiedliwość

Sprawiedliwość

Albowiem powiadam wam: 

Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych 

w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie 

do Królestwa Niebios.

Mt 5:20 

Pokój

Bóg

ucisza

uspokaja

prowadzi

oświeca 

odpuszcza

daje pokój

zachęca

Szatan

goni 

straszy 

popycha 

myli 

potępia 

stresuje 

odradza

Pokój

Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi 

i ku wzajemnemu zbudowaniu.

Rzymian 14:19

Pokój

Jeśli można, o ile to od was zależy, 

ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.

Rzymian12:18

Radość

Radość

Służcie Panu z radością

przychodźcie przed oblicze jego z weselem!

Psalm 100

Radość

Sprawiedliwość, pokój i radość

Bo kto w tym służy Chrystusowi, 

miły jest Bogu i przyjemny ludziom.

Sprawiedliwość, pokój i radość

w Duchu świętym

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Rzym. 14:17-19, kazanie, 18 niedziela po Trójcy, Oldrzychowice

by jirichod

18 views

Public - 9/22/16, 8:36 AM