Beliggenhet

  • Hedmark fylke ligger på Østlandet og grenser mot Sør-Trøndelag i nord, Oppland i vest og Akershus i sør.
  • I øst grenser Hedmark til Värmland og Dalarna län i Sverige.
  • Største kommune er Hamar.
Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Copy - New presentation

by ton1856062

182 views

Public - 5/13/16, 7:26 AM