нешто

1. Допунити реченице: 

Основно средство озражавања у књижевности је................ .

Спој двају уметности и естетици назива се .......................... .

Уметности се према средству изражавања деле на:

просторне

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by mimilica01

12 views

Public - 9/30/16, 1:33 PM