คณิตศาสตร์บนระบบเครือข่าย

เรื่องที่ 1 ระบบจำนวน (Number Systems)

1. วิวัฒนาการของจำนวนและตัวเลข

การผลิตหรือสร้างเครื่องคำนวณได้แนวคิดมาจาก

1. การจดและนับตัวเลขแบบง่ายๆ ไม่มีการใช้ตัวเลข ชาวกรีกใช้การนับนิ้ว หรือลูกหินแทน

   2. การใช้รูปภาพแทนตัวเลขในสมัยอิยิปต์ (egypt) เช่น

 

คณิตศาสตร์บนระบบเครือข่าย

เรื่องที่ 1 ระบบจำนวน (Number Systems)

         3. ชาวบาบิโลเนีย ใช้ลิ่มเป็นสัญลักษณ์ของตัวเลข โดยระบบของจำนวนเลข มีสัญลักษณ์ 2 ตัว คือ   

         

            4. สมัยโรมันเริ่มมีการใช้เลขโรมัน ปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่ เช่น    

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by newwarfare18

35 views

Public - 3/18/16, 5:16 PM