Zavřené dveře: 

Hospodin zavřel dveře

A Hospodin za ním zavřel.

1. Mojžíšova 7:16

Zavřené dveře jako 

požehnání pro život

Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře...


Matouš 6:6

Zavřete dveře, 

ať Bůh slyší Váš hlas!

Osobní modlitba podle 

Efezským 3:14-21

Dveře, které si zavíráme sami

...buď vzorem v řeči, v chování, 

v lásce, ve víře, v čistotě.


1. Timoteovi 4:12

...buď vzorem v řeči, v chování, 

v lásce, ve víře, v čistotě.


1. Timoteovi 4:12

...buď vzorem v řeči, v chování, 

v lásce, ve víře, v čistotě.


1. Timoteovi 4:12

Bůh zavírá dveře

Snažte se vejít úzkými dveřmi... 

Lukáš 13:24

Proste, a bude vám dáno; 

hledejte, a naleznete; 

tlučte, a bude vám otevřeno. 


Lukáš 11:9

ZAVŘENÉ DVEŘE:

1. Zavři a modli se

2. Nezavírej si dveře sám - buď vzorem

3. Bůh má v Kristu klíč


BUĎ IN

A pak už navždy budeme s Pánem.

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Hospodin zavřel dveře, XcamP 2016

by jirichod

18 views

Public - 7/19/16, 6:23 AM