สถานการณ์ของ True Vision ในปัจุบัน

กิจกรรมของทรูวิชั่นในปัจจุบัน

ทรูวิชั่นส์ ล้วนแล้วเป็นกิจกรรมเน้นไปทางเด็กและเยาวชนเป็นอันดับหนึ่ง ทำให้มีโครงการด้านการศึกษาสังคมและกีฬาอย่างหลากหลายเช่น Future Journalist Award ที่ให้โอกาสเด็กไทยไปฝึกงานกับ BBC World ประเทศอังกฤษ, ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ และคณิตคิดประลอง

รวมไปถึงสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเยาวชนไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟ เทนนิส ฟุตวอลเลย์ รักบี้ 7 คน ฟุตบอลชายหาดและอื่นๆ ถือว่าเป็นการสร้างเวที ให้โอกาส และสนับสนุนเยาวชนในการฝึกฝน พัฒนาทักษะด้านกีฬาหลากหลายประเภทอย่างต่อเนื่อง   

ภาพลักษณ์ของTrue Visionจากลูกค้าในปัจจุบัน

True Vision ได้ทำการขยายฐานลูกค้าอย่างกว้างขวาง ในปัจจุบัน True Vision พบกับปัญหาลูกค้าไม่พึงพอใจกับการบริการหลังการขายเป็นอย่างมากในเรื่องของช่องรายการที่ให้บริการในกล่องTrue Vision และการบริการหลังการขายของพนักงานในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่มีปัญหากับกล่องส่งสัญญาณ คือพนักงานไม่สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

คู่แข่ง ture vision

True Vision– GMM 

GMM มีความได้เปรียบอย่างเฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับประเภทของลูกค้า เพื่อพิจารณากรณีTrue Vision เนื้อหารายการจากต่างประเทศ มีสัดส่วนมากกว่ารายการในประเทศ แสดงให้เห็นว่า True Vision ถือว่านี่คือจุดขายสำคัญ โดยเฉพาะรายการถ่ายทอดสดกีฬา ซึ่งทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถครอบครองสิทธิ์อย่างถาวร  มีโอกาสได้มาเท่าๆกัน ในต่างวาระ ดังนั้นการแข่งขันช่วงชิงลิขสิทธิ์ดังกล่าว จึงดุเดือดมากขึ้น

True Vision –PSI

PSI ธุรกิจธรรมดากำลังเข้าสูโหมดการปรับตัวเองให้ซับซ้อนมากขึ้น ถือว่าเป็นช่วงการพัฒนากิจการจากระบบเถ้าแก่ให้มีระบบมากขึ้น รองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ถือว่า PSI ได้การยอมรับและยกฐานะเด่นขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นปรากฏการณ์ของหน้าใหม่ในแบบหนึ่งที่มีโอกาสจากสิ่งที่ไม่คาดไว้ จากปรากฏการณ์ทีวีการเมือง ทำให้จานดาวเทียมขยายฐานลูกค้าครั้งใหญ่ สู่ภูมิศาสตร์ใหม่ของทีวีดาวเทียม โอกาสใหม่อาจนำพาไปสู่การเป็น Platform provider ในอนาคตก็เป็นได้

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by pichayapaplearnnn3

37 views

Public - 5/16/16, 11:33 AM