การบริหารสมองเด็กปฐมวัย

การบริหารสมองเด็กปฐมวัย

ความหมาย 

คือ การบริหารร่างกายเด็กในส่วนที่สมองควบคุมอยู่ สมองเด็กมีอยู่ 2 ซีก ซีกซ้าย และซีกขวา ดังนั้น การบริหารสมองของเด็กสามารถทำได้โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว ที่ช่วยกระตุ้นให้สมองทั้งสองซีกได้ทำงานไปพร้อมกัน การใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว จะช่วยให้สมองเด็กแข็งแรง และทำงานได้อย่างสมดุล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งยังช่วยให้เด็กเกิดความผ่อนคลาย ช่วยให้เด็กสามารถควบคุม และใช้อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม

“สมองมนุษย์ใช้เวลา 6 – 8 ปี จะเจริญเติบโตเต็มที่ 30% ของสมองพัฒนาแล้วก่อนคลอด อีก 70% จะมีการพัฒนาในช่วงปฐมวัย กำไรแห่งเวลาของความเป็นเด็ก จึงเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ก่อนที่เด็กจะก้าวสู่โลกกว้าง ด้วยเทคนิคการบริหารสมองลูกในช่วงวัยเด็ก”

สมองของเด็กเมื่อแรกเกิด แต่ละคนจะมีเซลล์สมองประมาณหนึ่งล้านเซลล์ครบถ้วนพอกับสมองของผู้ใหญ่ แต่จะมีน้ำหนักเพียงหนึ่งในสี่ของสมองผู้ใหญ่ เซลล์สมองจะไม่มีการเพิ่มจำนวน มีแต่การเพิ่มขนาดและเพิ่มจำนวนของ Dendrites การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและความยาวพร้อมกับมีการพัฒนาคุณภาพของแต่ละเซลล์ จึงทำให้สมองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มท่าที่ 1: การเคลื่อนไหวสลับข้าง

           เป็นท่าที่ช่วยให้การทำงานของสมองสองซีกถ่ายโยงข้อมูลกันได้ เช่น สมองซีกซ้ายสามารถนำจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

จากสมองซีกขวามาใช้ในเรื่องการอ่านและการเขียน และช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานประสานกันได้ดี

            1.1 ยกขาขวาตั้งฉากกับพื้น พร้อมกับยื่นแขนทั้งสองข้างออกไปด้านหน้า คว่ำมือลงขนานกับพื้นแกว่งแขนทั้งสองข้างไปด้านข้างลำตัว ตรงข้ามกับขาที่ยกขึ้น แก่วงแขนทั้งสองข้างกลับมาอยู่ที่ด้านหน้าพร้อมกับวางเท้าขวาไว้ที่เดิม เอามือลง เปลี่ยนขาทำเช่นเดียวกัน

             1.2 ก้าวเท้าขวาวางหน้าเท้าซ้ายพร้อมกับยื่นแขนทั้งสองข้างออกไปด้านหน้ามือคว่ำลงขนานกับพื้น แกว่งแขนทั้งสองข้างไปด้านข้างลำตัว ตรงข้ามกับขาที่ก้าวออกไป แกว่งแขนทั้งสองข้างกลับมาอยู่ที่ด้านหน้า พร้อมกับชักเท้าขวาวางที่เดิม เอามือลงเปลี่ยนท่าทำเช่นเดียวกัน

              1.3 ยกเท้าขวางอไปด้านหลัง พร้อมกับยื่นแขนทั้งสองออกไปด้านหน้า มือคว่ำลง แกว่งแขนทั้งสองไปด้านข้างลำตัวตรงข้ามกับขาที่ยกขึ้น ให้มือซ้ายแตะส้นเท้าขวา แกว่งแขนทั้งสองกลับมาอยู่ด้านหน้า พร้อมกับวางเท้าขวาไว้ที่เดิม เอามือลง เปลี่ยนขา ทำซ้ำเช่นเดียวกัน

               1.4 วิ่งเหยาะๆอยู่กับที่ช้าๆ

               1.5 นั่งขันเข่า มือสองข้างประสานกันที่ท้ายทอย เอียงข้อศอกซ้ายแตะที่หัวเข่าขวา ยกข้อศอกซ้ายกลับไปที่เดิม เปลี่ยนเป็นเอียงข้อศอกขวา ทำเช่นเดียวกัน

               1.6 กำมือซ้ายขวาไขว้กันระดับหน้าอก กางแขนทั้งสองข้างออกห่างกันเป็นวงกลม แล้วเอามือกลับมาไขว้กันเหมือนเดิม

               1.7 กำมือทั้งสองข้าง ยื่นแขนตรงไปข้างหน้า ให้แขนคู่กัน เคลื่อนแขนทั้งสองข้างพร้อมๆกัน หมุนเป็นวงกลมสองวงต่อกันคล้ายเลข 8 ในแนวนอน

               1.8 ยื่นแขนขวาไปข้างหน้า กำมือชูนิ้วโป้งขึ้น ตามองที่นิ้วโป้ง ศรีษะตรงและนิ่ง หมุนแขนเป็นวงกลม 2 วงต่อกัน คล้ายเลข 8 ในแนวนอน ขณะหมุนแขนตามองที่นิ้วโป้งตลอดเวลา เปลี่ยนแขนทำท่าเช่นเดียวกัน

                กลุ่มท่าที่ 2: การยืดส่วนต่างๆของร่างกาย

           เป็นท่าที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของสมองส่วนหน้าและส่วนหลัง ทำให้มีสมาธิในการเรียนรู้และการทำงาน

2.1 ยืนไขว้ขาทั้งสองข้าง ยืนทรงตัวให้ดี หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ก้มตัวลงไขว้แขนหายใจออกช้าๆ ยืดตัวขึ้น

เปลี่ยนขาทำเช่นเดียวกัน

2.2 มือขวาจับไหล่ซ้าย พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ ตามองมือขวา ดึงหัวไหล่เข้าหาตัวพร้อมกับหันหน้าไปทางขวา

ทำสียง “อู” ยาวๆ เปลี่ยนมือทำเช่นเดียวกัน

2.3 ใช้มือทั้งสองข้างทำท่ารูดซิปขึ้น สุดแขนด้านล่าง แล้วยกขึ้นเหนือศรีษะ หายใจเข้าช้าๆ ทำท่ารูดซิปลงหายใจออกช้าๆ

กลุ่มท่าที่ 3: การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นเป็นท่าที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของกระแสประสาท 

ทำให้เกิดการกระตุ้นความรู้สึกทางอารมณ์ เกิดแรงจูงใจช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ดีขึ้น

           3.1 ใช้นิ้วนวดขมับเบาๆ ทั้งสองข้างวนเป็นวงกลม

           3.2 ใช้มือนวดกระดูกหลังใบหูเบาๆ อีกมือวางที่ตำแหน่งสะดือ ตามองตรงไปข้างหน้าไกลๆ

จินตนาการวาดรูปวงกลมด้วยจมูก เปลี่ยนมือ ทำเช่นเดียวกัน

           3.3 ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางวางที่ใต้คางอีกมือวางที่ตำแหน่งสะดือ หายใจเข้า – ออก ช้าๆลึกๆสายตามองจากไกลเข้ามาใกล้เปลี่ยนมือทำท่าเช่นเดียวกัน

           3.4 นวดใบหูด้านนอกเบาๆ ทั้งสองข้างแล้วใช้มือปิดหูเบาๆ ทำช้าๆหลายๆครั้ง ควรทำท่านี้ก่อนอ่านหนังสือ

           3.5 ใช้มือทั้งสองข้างเคาะที่ตำแหน่งกระดูกหน้าอก โดยสลับมือกันเคาะเบาๆ

  กลุ่มท่าที่ 4: ท่าบริหารร่างกายง่ายๆ

        4.1 กำมือทั้งสองข้าง ยกขึ้นไขว้กันระดับตา ตามองมือที่อยู่ด้านนอก เปลี่ยนมือทำเช่นเดียวกัน

        4.2 วางมือซ้อนกันที่ด้านหน้า หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ยกแขนขึ้นเหนือศรีษะ คว่ำมือลง หายใจออกช้าๆ

แล้ววาดมือออกเป็นวงกลม วางมือไว้ที่เดิม

        4.3 ใช้มือทั้งสองข้างปิดตาที่ลืมอยู่เบาๆ ให้สนิท จนมองเห็นเป็นสีดำมืดสนิทสักพัก แล้วค่อยๆเอามือออก

เริ่มเปิดตาใหม่ ควรทำก่อนอ่านหนังสือ

4.4 ใช้นิ้วมือทั้งสองข้างเคาะเบาๆทั่วศรีษะ จากกลางศรีษะออกมาด้านขวาและซ้ายพร้อมๆกัน


Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by vichaya

11 views

Public - 10/18/16, 9:27 AM