อินเทอร์เน็ต


สมาชิก


1.นายธีรพงศ์     บูรณะวงศ์ทรัพย์   เลขที่ 1

2.นางสาวนารีรัตน์    วัฒนโยธิน   เลขที่ 21

3.นางสาวพิม           เเก้วกังวาล   เลขที่ 22

 4.นางสาวสิตานัน     มั่นศรีจันทร์   เลขที่ 23

 5.นางสาวสุพิชญา   มุ่งซ้อนกลาง  เลขที่ 24


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10

1. อินเทอร์เน็ต

ความหมายของอินเทอร์เน็ต


เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรธุรกิจ หน่วยงานของรัฐบาล สถานศึกษา ตลอดจนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้าด้วยกัน ทำให้ข้อมูลเเละบริการที่นำเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากคอมมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆจากที่ต่างๆทั่วโลก เช่น เวิลด์ไวด์เว็บ อีเมล ห้องคุย

โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต

ประกอบด้วย 

1.เครือข่ายระดับท้องถิ่น

2.เครือข่ายระดับภูมิภาค

3.เครือข่ายระดับชาติ

4.เครือข่ายระดับนานาชาติ

***อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงข้อมูลจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังเครือข่ายอื่น***

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต


ผู้ใช้มักเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขณะที่ผู้ใช้บางคนอาจเชื่อมโดยใช้โมเด็มผ่านสายโทรศัพท์ซึ่งความเร็วต่ำหรือเชื่อมต่อผ่านบรอดเเบนด์อินเทอร์เน็ตหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเเบบไร้สาย

สถานที่สาธารณะหลายเเห่งมักมีบริการอินเทอร์เน็ตทั้งเเบบไร้สายเเละมีสายเพื่อให้ผู้ใช้อุปกรณ์เเบบพกพาสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยสะดวก

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)


ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้โดยอาจคิดค่าบริการเป็นรายเดือน นอกจากนี้ ISP ยังให้บริการเสริมอื่นๆ เช่น อีเมล เว็บเพจ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

การติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต


คอมพิวเตอร์ที่ติดต่อสื่อสารกันบนอินเทอร์เน็ตมีคุณลักษณะเเตกต่างกันเเละมีรูปเเบบการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เเตกต่างกัน โดยการที่อินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ที่เเตกต่างกันให้มาทำงานร่วมกันได้ เนื่องจากใช้โพรโทคอลเดียวกันในการสื่อสารเรียกว่า TCP หรือ IP 

เลขที่อยู่ไอพี


เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันอยู่บนอินเทอร์เน็ตจะมีหมายเลขอ้างอิงในการติดต่อสื่อสารเรียกว่า IP address 


ระบบชื่อโดเมน


เนื่องจากเลขที่อยู่ไอพีอยู่ในรูปของชุดตัวเลขซึ่งจำยาก เเละอ้างอิงระหว่างการใช้งาน ดังนั้นจึงกำหนดให้มีระบบนี้ขึ้นซึ้งเเปลงเลขที่อยู่ไอพีให้เป็นชื่อโดเมน

2.เวิลด์ไวด์เว็บ

เวิลด์ไวด์เว็บ

หรือเรียกสั้นๆว่าเว็บเป็นจักรวาลของสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่ายเเละทำให้เกิดความรู้เเก่มนุษยชาติ สำหรับคำที่เกี่ยวข้อง เช่น

  • เว็บเพจ (web page)
  • เว็บไซต์ (web site)
  • เว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server)

การเรียกดูเว็บบราวเซอร์


เป็นโปรเเกรมใช้สำหรับเเสดงเว็บเพจเเละสามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นในเว็บเพจเดียวกันหรือเว็บเพจอื่นผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติหรือHyperlink หรือเรียกสั้นๆว่า Link 

ที่อยู่เว็บ


1.โพรโทคอล ใช้สำหรับระบุมาตรฐานที่ใช้ในการเเลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเว็บ

2.ชื่อโดเมน ใช้สำหรับระบุชื่อโดเมนของเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ

3.เส้นทางเข้าถึง ใช้สำหรับระบุตำเเหน่งของไฟล์จากเว็บบราวเซอร์

4.ชื่อข้อมูล ชื่อไฟล์ที่ร้องขอ

การค้นหาผ่านเว็บ


โปรเเกรมค้นหา (search engines) ใช้สำหรับค้นหาเว็บเพจที่ต้องการโดยระบุคีย์เวิร์ดเพื่อนำไปค้นในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรวบรวมเว็บเพจต่างๆไว้


ตัวนำเดินการในการค้นหา เพื่อให้การค้นหาข้อมูลด้วยโปรเเกรมค้นหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.บริการทางอินเทอร์

บริการบนอินเทอร์เน็ต เป็นบริการเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการสื่อสารของผู้ใช้ในรูปเเบบต่างๆ ในปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการเเบ่งปันความคิดหรือสิ่งต่างๆโดยอาศัยเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ต

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 


(e-mail) เป็นบริการรับส่งจดหมายในรูปเเบบอิเล็กทรอนิกส์มที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ ซึ่งผู้รับเเละผู้ส่งต้องมีที่อยู่อีเมลเพื่อระบุตัวตนบนเครือข่ายเสมือนเป็นที่อยู่ที่ใช้รับเเละส่งจดหมาย

ตัวอย่างมารยาทการสื่อสารผ่านอีเมล

1.ใช้หัวเรื่องที่สรุปสาระสำคัญของเนื้อหาในอีเมล

2.เขียนเนื้อหาให้มีสาระชัดเจน

3.ใช้ภาษาที่เหมาะสมเเละตัวสะกดที่ถูกต้อง

4.ใช้อักษรย่อหรือสัญรูปอารมณ์ที่ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปเเละผู้รับสามารถเข้าใจได้

การสื่อสารในเวลาจริง (Real-Time communication)


เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่สามารถตอบกลับได้ทันที ในการสื่อสารนี้ผู้ใช้จะต้องเข้าใช้ระบบในเวลาเดียวกัน เช่น 

เเชท (Chat) เป็นการคุยผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทั้วคนสองคนหรือระหว่างกลุ่ม โดยอาศัยโปรเเกรมประยุกต์

เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม (Social Networking Web Site) 


เป็นการประชุมออนไลน์ที่สมาชิกมีสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอาจ

เชื่อมโยงผ่านกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้มีความสนใจร่วมกัน เช่น Facebook 

บล็อก (Blog) เป็นระบบการบันทึกข้อมูลลำดับเหตุการณ์ในเเต่ละวัน ประสบการณ์ ความคิดของผู้เขียนบล็อกผ่านเว็บไซต์ ในรูปเเบบการนำเสนอหัวข้อ เช่น Blogger

ไมโครบล็อก (Microblog) เป็นบล็อกที่มีการเเสดงหัวข้อเเละความคิดเห็นเเบบกระชับรัด ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกสามารถเลือกหัวข้อจากบล็อกอื่นให้มาปรากฏในไมโครบล็อกของตอนเองได้ เช่น ทวิตเตอร์

วิกิ (Wiki) เป็นรูปเเบบการเผยเเพร่ข้อมูลที่บุคคลต่างๆซึ่งเป็นผู้มีความรู้เฉพาะเรื่องสามารถมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงได้ เหมาะสำหรับการเก็บร่วมรวมรายละเอียดของเอกสารที่มีการเปลี่ยนเเปลงอย่างสม่ำเสมอ เช่น วิกิพีเดีย

4.โปรเเกรมที่ไม่พึงประสงค์ 

โปรเเกรมที่ไม่พึงประสงค์มักเเฝงมากับข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลักษณะนี้เรียกว่า มัลเเวร์ เป็นโปรเเกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายหรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ไวรัส

5.ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ปัญหาสุขภาพเเละความสัมพันธ์ทางสังคม


ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกันเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดโรคติดอินเทอร์เน็ตได้ อาจรู้สึกหงุดหงิด หดหู่ กระวนกระวายเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตได้น้อยลง เเละยังก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย

ปัญหาอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


การเจาะระบบรักษาความปลอดภัย ให้สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกระทำการใดๆที่อาจทำให้เกิดความเสียหายในเชิงธุรกิจ

ขโมยข้อมูลส่วนบุคคล โดยการใช้ช่องทางการสื่อสารหรืออิเทอร์เน็ตในการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัวของบุคคล

เผยเเพร่ภาพอนาจาร

ปัญหาการล่อลวงในสังคม


จากการที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางคนสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ในการติดต่อกับผู้อื่นเพื่อตั้งใจล่อลวงให้คู่สนทนาสนใจตัวตนใหม่เเละนัดพบเพื่อกระทำอันตรายต่างๆจนเกิดปัญหาร้ายเเรงต่อทรัพย์สินหรือต่อตัวเอง

ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้

ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by sitnan51

68 views

Public - 7/31/16, 9:25 AM