เป็นเว็บไซต์สร้างไลด์โชว์ฟรีผ่านทางเว็บเบราวเซอร์ โดยผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อความ, ใส่ภาพ พร้อมตกแต่งสไลด์ได้อย่างอิสระ เหมือนโปรแกรม Powerpoinaa

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by tonpalmaminho

21 views

Public - 4/11/16, 6:14 PM