Frå Spynorsk Mordliste til indre motivasjon til å lære nynorsk – utopi eller moglegheit?

Kan ein gjennom å bruke ungdommens eigen kultur og deira tekstar arbeide med og lære nynorsk?

Bakgrunn for temaet

 Undervisningsopplegg

Kompetansemål i norsk etter 10. årstrinn

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

•skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium


Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

•beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp

•bruke grammatiske begreper til å sammenligne bokmål og nynorsk

Kva skjedde?

Tekstane vart lengre

Fokus vart flytta

Innhaldet vart deira

Metaspråklege samtaler i klasserommet


Kan dette føre til betre forståing og auka motivasjon for nynorsk? Og kva vil eksamensresultata vise?

Kjelder

*http://www.udir.no/kl06/NOR1-05/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arstrinn (08.10.2016)

*http://podium.gyldendal.no/nyekontekst/elev/ressursbank(08.10.2016)


Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Nynorsk motivasjon

by livsignesmunkeby

22 views

Unlisted - 10/11/16, 6:23 PM