Hoofdstuk 2 ziekteverloop

Inhoud van de presentatie

- Ontstaan van een ziekte

- Verloop van een ziekte

- Het einde van een ziekte

Ontstaan van een ziekte

Ziekte met een acuut karakter kent een plotseling begin van de ziekteverschijnselen.


Besmetting: het moment waarop de ziekteverwekkers het lichaam zijn binnengedrongen.

Dit gebeurt voordat iemand een infectie krijgt.


Incubatietijd: periode tussen besmetting en ziekte.


Infectie: ontstaan van ziekteverschijnselen na de incubatietijd.

Subklinische infectie: infectie die in zeer lichte mate wordt doorgemaakt. Je merkt hier bijna niets van.


Prodromen: vage verschijnselen in de aanloopperiode van een niet- acuut verlopende ziekte. Het is onduidelijk welke ziekte aanwezig is, maar het duidt wel op een dreigend gevaar.


Een ziekte met een chronisch karakter kenmerkt zich door een langzaam en sluipend begin.

Verloop van een ziekte

Complicatie: een nieuw probleem wat tijdens een ziekte kan optreden. Dit verandert het verloop van een ziekte.


Foudroyant ziekteverloop: een ziekte die zeer snel tot ernstige gevolgen of de dood leidt.


Restverschijnselen: klachten die na een ziekte blijven bestaan.


Fantoompijn: restverschijnsel van de amputatie van een been. Patiënt kan pijn of jeuk in het geamputeerde deel van het been ervaren.

Exacerbatie: ziekteverschijnselen van een chronische ziekte verergeren plotseling.


Remissie: chronische ziekte die plotseling in een rustigere fase overgaat.


Recidief: wanneer iemand helemaal genezen is en na enige tijd de ziekte weer terugkeert.


Progressief verloop: het aantal en de ernst van de ziekteverschijnselen nemen toe.

Het einde van een ziekte

prognose: voorzichtige voorspelling over het verloop van een ziekte.


Prognose is afhankelijk van de ernst van de ziekte  en de reactie van de patiënt op de behandeling.


Infauste prognose: ziekte is heel ernstig en behandeling helpt niet meer. Er is sprake van een slechte afloop.


Reconvalescentiefase: periode waarin het herstel kan enige tijd op zich laten wachten. Dit is afhankelijk van de ernst en de duur van de ziekte.

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by ntinnemans

73 views

Public - 7/13/16, 8:23 AM