Technologie en onderwijs

 

Ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg

De zorg in Nederland heeft te maken met verschillende veranderingen:

  • Dubbele vergrijzing.
  • Ontgroening: Naast de dubbele vergrijzing vindt ook ontgroening plaats. Dit houdt in dat de beroepsbevolking, die de lasten van de ouderen draagt, kleiner wordt. 
  • Decentralisatie
  • Bezuinigingen
  • Verwacht tekort aan personeel door bovenstaande punten.

Wat heeft dat met technologie te maken?

De inzet van verschillende vormen van technologie binnen de gezondheidszorg kan veel mogelijkheden bieden voor zowel de zorgverlener als de zorgvrager

Vanuit de overheid bestaat daarom de ambitie om de mogelijkheden van technologie beter te benutten.

Momenteel bestaan al veel initiatieven die het gebruik van technologie

stimuleren en ook aan aanbieders van technologie is geen tekort. Toch is van een grootschalige

doorbraak van technologische innovaties in de zorg geen sprake. Enkele innovaties zijn met succes

doorgevoerd, maar een groot deel van de innovaties wordt niet geaccepteerd door met name kennis tekort waardoor de implementatie van technologie in de zorg vaak niet gaat zoals men dit zou willen. Hier ligt een taak voor zowel docenten als studenten. 

ZorgTechnologie: container begrip

Er zijn verschillende vormen van zorgtechnologie te noemen. E-Health wordt vaak gebruikt als overkoepelende term voor alle vormen van technologie in de zorgverlening.

"eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren"

Vormen van eHealth

Zorg op afstand: beeldbellen, medido.

Domotica: Domotica omvat alle elektronische toepassingen in de woning om functies te besturen (verwarmen, ventileren, verlichten, etc.) en diensten uit de woonomgeving te gebruiken (alarmeren, telefoneren, televisie kijken, etc.). Dit gebeurt bij voorkeur flexibel: op elke plek en op elk tijdstip dat het de bewoner past, met een gemakkelijke bediening en desgewenst op afstand.

Zorg op afstand

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by majellapannekoek

17 views

Public - 11/23/16, 9:08 AM