קורס כימיה

האטום

הרוב המכריע של התופעות הפיסיקליות והכימיות הקשורות להתנהגותם של החומרים השונים, מוסבר היטב ע"י התורה האטומית.

מדוע ברזל הנו מתכת קשה?

מדוע לזהב הצבע האופייני לו?

מדוע סוכר מתמוסס 

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by yairshiluv

14 views

Public - 7/11/16, 4:59 AM