R   E   K   O 
RESOR MOT ETT
KOLDIOXIDSNÅLT SAMHÄLLE

#strukturfondsprojekt

#användaren i fokus

#förflyttning/omställning i industri/affärsmodeller

#tjänsteinnovation i B2B 

#spridning/kompetenshöjning

#förflyttning från a till b>

KUNDRESOR

PRODUKTRESOR

UPPLEVELSERESOR

INNOVATIONSRESOR

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

REKO

by petterfalk

40 views

Public - 9/1/16, 8:55 AM