มาตราการรักษาความปลอดภัย ให้กับบริษัทและพนักงาน

หจก.ก้องปฐมพรค้าไม้

บริษัทที่กลุ่มผม ได้ไปทำการสำรวจและสอบถามพนักงานรวมถึงผู้ประกอบการ คือ หจก.ก้องปฐมพรค้าไม้

ซึ่งเป็น ร้านที่ขายอุปกรณ์ไม้แปรรูป เช่น วงกบ บานประตู หน้าต่าง รวมถึงรับสั่งทำประตู หน้าต่าง ที่ทำจากไม้ด้วย

จากการสำรวจและ สัมภาษณ์ได้ข้อสรุป ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมในการทำงาน :จัดว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดวางสินค้า และสิ่งของต่างๆ

ถึงแม้ว่าจะดูอึดอัดไปบ้าง แต่ก็เนื่องจากพื ้นที่ที่จำกัด

2. การป้องกันภัยที่เกิดจากการทำงาน :                                                            จากการสอบถามอุบัติเหตุที่พบได้บ่อยก็คือ สินค้า เช่นประตูที่มี ขนาดใหญ่หล่นมาทับ หรือไม่ก็เวลายกประตูหน้าต่างก็อาจจะมีบาดแผลที่เกิดจาก ความคมของบาน ประตูหน้าต่าง หรือ เสี ้ยนไม้ได้ วิธีแก้ปัญหา เวลาจัดเรียงจัดวางสินค้าควรจะวางให้มีความมั่นคง แข็งแรง หรือหาชิ้นไม้ไว้ขัดบานประตูไม่ให้เอียงหรือล้มลง ในการป้องกันการบาดเจ็บ ควรจะสวมเครื่อง ป้องกัน คือ ถุงมือ รองเท้าผ้าใบและ เสื้อแขนยาว เพื่อป้องกันการกระทบกับขอบคมต่างๆ อาจทำให้ เกิดบาดแผลได้

3. การจัดการด้านอาชีวอนามัย :                                                       ปัญหาด้านอาชีวอนามัยที่พบเกิดจากฝุ่ นที่มาจากการไสไม้การเลื่อยไม้เป็นหลักวิธีแก้ไขก็คือ สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่ น และสวมแว่นตาที่มีคุณภาพไว้กัน เศษเสี้ยนไม้กระเด็นเข้าตา เวลา       ทำงาน             

4. การจัดการด้านสุขภาพให้กับพนักงาน :                                             ผู้ประกอบการมีการสอบถามเกี่ยวกับ ปัญหาสุขภาพของ

ลูกจ้างถ้าเกิดมีปัญหาด้านสุขภาพก็จะให้ ไปรักษาอาการต่างๆที่เกิด ขึันให้หายดี             

รูปหน้าร้าน

บริเวณทางเดินร้าน

บริเวณที่มีการวางสินค้าและอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย

เครื่องมือที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

ตัวอย่างอันตรายจากการใช้เครื่องมือต่าง


อุปกรณ์ป้องกันเวลาทำงาน


ถุงมือ

หน้ากาก

แว่นตาป้องกัน

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by jumpnatthawut

35 views

Public - 4/21/16, 6:22 AM