attityd

Besöksnäringen

i Sverige och Värmland

#DIGITALISERING

#SAMVERKAN

#KOMPETENSUTVECKLING

#DIGITALISERING

#Att VV håller sig i framkant vad gäller kunskap inom digitala medier och vågar testa nya idéer.


#Att alla som jobbar med besöksnäring i Värmland gemensamt satsar på nya vägar att nå ut och inte är bakåtsträvare.


#Att det finns en bra samarbetspartner för digitala tjänster. Styrgruppen sätter upp konkreta aktiviteter som svarar mot målen.

#Att jobba med en strateg och utvecklare för att utnyttja existerande former och hitta nya former för digital kommunikation.


#Arbeta med samarbeten mellan teknikbransch, kommunikationsbransch och turism/besöksnäring. Utbildning för digital strategi inom bransch.


#Nya plattformar, verktyg osv. tas fram genom gemensamma workshops.


#Projektdeltagare är med i utvecklingen.


#Se till att de digitala plattformar som ska skapas är användarvänlig och översiktlig för alla parter.


#Skapa korta filmer om Värmland och besöksnäringen som kan visas. 


#SAMVERKAN

#Kommunikation till och från besöksnäringen - En stark röst från VV.


#Att det blir tydliga och realistiska aktiviteter kopplade till de mål som satts.

#Att det finns en samsyn hos kommuner, företag och andra aktörer som t ex Region Värmland på vad samordning innebär och rollfördelningen.


#Att få erkännande av aktörer, identifiera gemensamma intresseområden, bygga system som tillåter både gemensamhet och individualitet. Vara lyhörd och våga arbeta agilt.


#Att alla deltagare ställer upp och medverkar


#En bra början för att kunna nå målet är en bättre samarbete mellan kommunen och besöksnäringen. Det finns tyvärr fortfarande kommuner som undervärderar/underskattar vikten av besöksnäringen.


#För att kunna förlänga säsongen är det viktig att förbättra infrastrukturen: buss/tåg/flygförbindelser.#KOMPETENSUTVECKLING

#Mycket bra föreläsare.


#Se ovan som för samordning. Konkretisera behovet av kompetensutveckling hos såväl företag som kommuner.


#Ha god avvägning mellan praktik och teori. Identifiera lokala goda exempel som andra kan följa. Men också att detta är kompetenser som tillfälligt kan köpas in, alla kan inte vara specialister.

#Deltagaraktiva seminarier och workshops. Inte att vi bara sitter och lyssnar.


#Fler studiebesök, både nationella och internationella. Det är viktig att lära av varandra, se hur andra gör. Vi är kollegor och inte konkurrenter!STYRGRUPPEN OCH MÅLEN

Vad känneteckar en bra styrgrupp för mig?


#3regler

GEMENSAMMA REGLER STYRGRUPP

#Högt i tak

#Närvarande styrgrupp 

#Representation

#Gemensam riktning 

#Förtroende för projektet

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Styrgrupp - Hållbar besöksnäring

by petterfalk

54 views

Public - 2/2/16, 12:46 PM