หลักสูตร "การสานกระติ๊บข้าว

ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสูงอายุ

ระหว่างวันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2559

ณ บ้านดอนไม้คุ้ม หมู่ 1 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

หลักสูตร "การทำขนมไทย"

สาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย

วันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2559

ณ บ้านโคกล่าม หมู่ 3 ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

หลักสูตร "การประดิษฐ์ของชำร่วยจากผ้า"

สาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย

วันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2559

ณ บ้านโพธิ์คำ หมู่ 9 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

หลักสูตร "การพัฒนาฝีมือการทำเครื่องประดับ"

สาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย

วันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2559

ณ บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by kalasinmol

11 views

Public - 9/15/16, 8:59 AM