Kunskapskrav

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.


Vad betyder detta? Skriv kunskapskravet med egna ord i grupper om 3.

Källor: Sparta

Jobba i grupper om 3


- Om många källor berättar liknande saker, vad kan man dra för slutsatser?

- Vad får man för bild av Sparta? Vad ser du på bilderna? Vad får man för information om Sparta i dessa källor?

- Vad var viktigt för Spartanerna enligt dessa källor?

- Kan man lita på dessa källor? Varför? Varför inte? De som gjorde dessa bilder/skulpturer - vad hade de för syfte?

Slaget vid Thermopylae 480 fvt

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by sofijaterzic

52 views

Public - 5/2/16, 7:31 AM