YS

Det är 1 600 kilometer från norr till söder och 500 kilometer från väster till öster.

Den totala ytan är 450 000 km².

Sverige delas in i tre delar: Götaland i söder, Svealand i mitten och Norrland i den norra delen av landet.

Sverige delas också in i 25 landskap, 21 län och 290 kommuner.

De tre största kommunerna är Stockholm, Göteborg och Malmö. Det finns också många kommuner med över 100 000 invånare. Kommuner kan också kallas städer

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by edwinljutic

16 views

Public - 5/18/16, 6:57 AM