Kloster på medeltiden

I kloster fanns det nunnor och munkar på medeltiden. Men dom fick inte träffas förutom på mässor eller böner. Fast då fick dom inte prata någonting. På böner och mässor sjöng man och läste böner.

På klostren fanns sjuksalar. Där det stod sängar i rader på väggarna. Där låg sjuk och döenede som fick vård av duktiga nunnor. Sådana som var fattiga och låg i sjuksalen behövde inte betala. 

Trädgårdar fanns på klostren. Där odlade nunnor grönsaker, kryddor och mängder av örter. Örterna användesnär nunnorna gjorde medeciner. Sådana växter som användes till medeciner var t.ex. johannesört, maskros, kardborre, kamomill och kattfot. Det fanns också bärbuskar och fruktträd i trädgården.

Böcker var ovanliga och därför dyra på medeltiden. Munkar och nunnor arbetade med att skriva av böcker så det skulle bli fler. Men det tog ju lång tid. När de var färdiga med böckerna var sidorna målade och fina snirkliga bockstäver i klara färger.

Många pojkar kom till lärosalen på klostren för att utbilda sig till munkar eller präster. Det var inte så många flickor som gick i skolan. Pojkarna kunde läsa själva men oftast satt det och lyssnade när en munk läste ur en av klostrets böcker. Eftersom det inte fanns så många böcker.

Klostret bestod av många hus. Det gick en stenmur runt alla klostrens husen.Munkarna som byggde klostret visste hur man gjorde tegelstenar av lera. Med dom små släta stenarna var det lättare att bygga höga hus och smala torn.

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by 05kajfra

86 views

Public - 5/2/16, 11:48 AM