Maatschappijwetenschappen

Ja joepie, maatschappijwetenschappen! Genieten dit. Pak een snack ga er goed voor zitten, want je gaat deze shit even rocken. Zo niet kan je altijd nog hoer worden! Maar in dat geval zou ik die snack even achterwege laten. 

Je kan dit!


xx Maartje

1.1 Het communicatieproces

Communicatie: het met elkaar in verbinding staan van mensen om te overleggen of berichten uit te wisselen. Bij communicatie zijn altijd ten minste twee partijen betrokken in de rol van zender en ontvanger.

1.1 Het communicatieproces

Referentiekader: alle regels, normen en waarden die, vaak onbewust, bepalen hoe je iets beoordeelt.

Ruis: Verstoring of misvorming van het communicatieproces.

1.1 Het communicatieproces

Als er sprake is van feedback of interactie, noemen we dit wederkerigheid.

7 kenmerken van massacommunicatie

  • Breed, heterogeen en relatief onbekend publiek.
  • Openbare informatie.
  • Gaat meestal via omvangrijke organisaties.
  • Er wordt altijd gebruikgemaakt van technische hulpmiddelen.
  • Vaak eenzijdige communicatie.

5 soorten sociale media

1. Wiki's; informatieve sites

2. Weblog; vergelijkbaar met een online dagboek

3. Virtuele werelden; fantasiewerelden

4. Content communities; gericht op delen van specifieke content (intstagram, youtube etc.)

5. Sociale netwerksites; bv. Facebook, Hyves

Belangengroepen

  • Publieke omroepen; pleiten voor behoud van de pluriformiteit.
  • Commerciele zenders; de mensen zijn volwassen genoeg om zelf uit te maken waar ze naar kijken
  • Bedrijfsleven; benadrukt dat commercialisering van de media tot vergroting van de keuzemogelijkheden van de consument leidt
  • Mediaconsumenten
  • Overheid; wil dat het omroepstelsel bijdraagt aan de ontwikkeling van onze samenleving

Uitgangspunten mediabeleid

1. Pluriformiteit

2. Vrijheid van meningsuiting

3. Democratie

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

MAW

by internetpresidentmaart

16 views

Public - 10/3/16, 2:39 PM