MAW

1.1 Het communicatieproces

Communicatie: het met elkaar in verbinding staan van mensen om te overleggen of berichten uit te wisselen. Bij communicatie zijn altijd ten minste twee partijen betrokken in de rol van zender en ontvanger.

1.1 Het communicatieproces

Referentiekader: alle regels, normen en waarden die, vaak onbewust, bepalen hoe je iets beoordeelt.

Ruis: Verstoring of misvorming van het communicatieproces.

1.1 Het communicatieproces

Als er sprake is van feedback of interactie, noemen we dit wederkerigheid.

1.2 Massacommunicatie en massamedia


7 kenmerken van massacommunicatie

Breed, heterogeen en relatief onbekend publiek

Openbare informatie

Gaat meestal via omvangrijke organisaties

Er wordt altijd gebruikgemaakt van technische hulpmiddelen

Vaak eenzijdige communicatie

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by internetpresidentmaart

6 views

Public - 10/3/16, 2:39 PM