เทคโนโลยีแว่นสามมิติ (VR) เป็นเทคโนโลยีที่จำลองภาพเสมือนจริงแบบ Virtual reality โดยการจำลองเหมือนว่าเราเข้าไปอยู่ในเกมนั้นจริงๆ ซึ่งก่อนหน้านี้มีแต่การรับรู้ด้วยสายตาเท่านั้นแต่ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบนี้ขึ้นโดยการเพิ่มระบบเสมือนจริงมีการเครื่อนไหว กลิ่น เสียง เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานสัมผัสถึงอรรถรสในการเล่นเกมมากขึ้น แต่ในปัจจุบันได้มีการนำแว่น VR มาพัฒนาในหลายด้าน เช่น ด้านการทหาร ฯลฯ ซึ่งในอนาคตข้างหน้าเราอาจเห็นการทำเซ็นเซอร์ขึ้นมาช่วยรองรับในการบังคับด้วยร่างกายของเราเองก็ได้

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by vattikornnook

9 views

Public - 11/23/16, 6:24 PM