การบริหารสมอง (brain activation)

            หมายถึง การบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ corpus callosum ซึ่งเชื่อมสมอง ๒ ซีกเข้าด้วยกันให้ประสานกัน แข็งแรงและทำงานคล่องแคล่ว จะทำให้การถ่ายโยงข้อมูลและการเรียนรู้ของสมอง ๒ ซีกเป็นไปอย่างสมดุลเกิดประสิทธิภาพ และยังช่วยให้เกิดการผ่อนคลายความตึงเครียด ทำให้สภาพจิตใจเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ เกิดความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีอารมณ์ขันเพราะคลื่นสมอง (brain wave) จะลดความเร็วลง คลื่นบีตา (beta) เป็นแอลฟา (alpha) ซึ่งเป็นสภาวะที่สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การบริหารสมองเด็กปฐมวัย

การบริหารสมองนั้นแบ่งเป็น 4 กลุ่มท่า คือ

กลุ่มท่าที่ 1: การเคลื่อนไหวสลับข้าง

เป็นท่าที่ช่วยให้การทำงานของสมองสองซีกถ่ายโยงข้อมูลกันได้ เช่น สมองซีกซ้ายสามารถนำจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

จากสมองซีกขวามาใช้ในเรื่องการอ่านและการเขียน และช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานประสานกันได้ดี

1.1 ยกขาขวาตั้งฉากกับพื้น พร้อมกับยื่นแขนทั้งสองข้างออกไปด้านหน้า คว่ำมือลงขนานกับพื้นแกว่งแขนทั้งสองข้างไปด้านข้างลำตัว ตรงข้ามกับขาที่ยกขึ้น แก่วงแขนทั้งสองข้างกลับมาอยู่ที่ด้านหน้าพร้อมกับวางเท้าขวาไว้ที่เดิม เอามือลง เปลี่ยนขาทำเช่นเดียวกัน

1.2 ก้าวเท้าขวาวางหน้าเท้าซ้ายพร้อมกับยื่นแขนทั้งสองข้างออกไปด้านหน้ามือคว่ำลงขนานกับพื้น แกว่งแขนทั้งสองข้างไปด้านข้างลำตัว ตรงข้ามกับขาที่ก้าวออกไป แกว่งแขนทั้งสองข้างกลับมาอยู่ที่ด้านหน้า พร้อมกับชักเท้าขวาวางที่เดิม เอามือลงเปลี่ยนท่าทำเช่นเดียวกัน

1.3 ยกเท้าขวางอไปด้านหลัง พร้อมกับยื่นแขนทั้งสองออกไปด้านหน้า มือคว่ำลง แกว่งแขนทั้งสองไปด้านข้างลำตัวตรงข้ามกับขาที่ยกขึ้น ให้มือซ้ายแตะส้นเท้าขวา แกว่งแขนทั้งสองกลับมาอยู่ด้านหน้า พร้อมกับวางเท้าขวาไว้ที่เดิม เอามือลง เปลี่ยนขา ทำซ้ำเช่นเดียวกัน

1.4 วิ่งเหยาะๆอยู่กับที่ช้าๆ

1.5 นั่งขันเข่า มือสองข้างประสานกันที่ท้ายทอย เอียงข้อศอกซ้ายแตะที่หัวเข่าขวา ยกข้อศอกซ้ายกลับไปที่เดิม เปลี่ยนเป็นเอียงข้อศอกขวา ทำเช่นเดียวกัน

1.6 กำมือซ้ายขวาไขว้กันระดับหน้าอก กางแขนทั้งสองข้างออกห่างกันเป็นวงกลม แล้วเอามือกลับมาไขว้กันเหมือนเดิม

                        1.7 กำมือทั้งสองข้าง ยื่นแขนตรงไปข้างหน้า ให้แขนคู่กัน เคลื่อนแขนทั้งสองข้างพร้อมๆกัน หมุนเป็นวงกลมสองวงต่อกันคล้ายเลข 8 ในแนวนอน

1.8 ยื่นแขนขวาไปข้างหน้า กำมือชูนิ้วโป้งขึ้น ตามองที่นิ้วโป้ง ศรีษะตรงและนิ่ง หมุนแขนเป็นวงกลม 2 วงต่อกัน คล้ายเลข 8 ในแนวนอน ขณะหมุนแขนตามองที่นิ้วโป้งตลอดเวลา เปลี่ยนแขนทำท่าเช่นเดียวกัน

                             กลุ่มท่าที่ 2: การยืดส่วนต่างๆของร่างกาย

แหล่งที่มาของภาพ นักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านห้วยใต้

เป็นท่าที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของสมองส่วนหน้าและส่วนหลัง ทำให้มีสมาธิในการเรียนรู้และการทำงาน

2.1 ยืนไขว้ขาทั้งสองข้าง ยืนทรงตัวให้ดี หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ก้มตัวลงไขว้แขนหายใจออกช้าๆ ยืดตัวขึ้น

เปลี่ยนขาทำเช่นเดียวกัน

2.2 มือขวาจับไหล่ซ้าย พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ ตามองมือขวา ดึงหัวไหล่เข้าหาตัวพร้อมกับหันหน้าไปทางขวา

ทำสียง “อู” ยาวๆ เปลี่ยนมือทำเช่นเดียวกัน

2.3 ใช้มือทั้งสองข้างทำท่ารูดซิปขึ้น สุดแขนด้านล่าง แล้วยกขึ้นเหนือศรีษะ หายใจเข้าช้าๆ ทำท่ารูดซิปลงหายใจออกช้าๆ

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by vichaya

15 views

Public - 10/18/16, 9:13 AM