ประวัติส่วนตัว

นางสาวอัจฉรา  พฤทธิไพฑูรย์

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ (อุดมธรรมรสอุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2


"คติประจำใจ ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ โดยไม่ลงมือปฏิบัติ"

ประวัติส่วนตัว

นางสาวอัจฉรา  พฤทธิไพฑูรย์

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ (อุดมธรรมรสอุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2


"คติประจำใจ ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ โดยไม่ลงมือปฏิบัติ"

คณิตศาสตร์

ง่ายนิดเดียว

กับคุณครูนางฟ้า

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by nauchara

22 views

Public - 8/20/16, 4:02 AM