Jen u Boha je utišení mé duše; 

od něj pochází má spása.

Žalm 62:2

Ježíš a zklamání

Ježíš a zklamání

Ježíš a zklamání

Jak je to s námi?

Jen u Boha je utišení mé duše; 

od něj pochází má spása.

Žalm 62:2

Jen u Boha je utišení mé duše; 

od něj pochází má spása.

Žalm 62:2

Jen v Kristu je utišení duše;

od něj pochází má spása.

Jen v Kristu je utišení mé duše;

od něj pochází má spása.

Jen se ztiš před Bohem, má duše, 

vždyť od něj je má naděje.

MODLITBA POKÁNÍ

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte
a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho
a učte se ode mne, neboť jsem tichý
a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.

Matouš 11:28-29 

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Žalm 62:2, Oldřichovice, 12.6.206

by jirichod

36 views

Public - 6/9/16, 7:26 AM