PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

MRSM TAIPINGZIEZULL & NASIM

INSURANS


POLISI YANG MENGUMPUL SUMBER DAN MEMBERIKAN MANFAAT KEPADA SESEORANG DALAM KUMPULAN YANG BERIKRAR AKAN BANTU  MEMBANTU KETIKA KESULITAN ATAU DITIMPA MUSIBAH


MEREKA YANG MEMBAYAR NILAI TEERTENTU AKAN MENERIMA PERTOLONGAN UNTUK MERINGANKAN BEBANAN YANG DITANGGUNG APABILA DITIMPA MUSIBAHAMALAN TAKAFUL ISLAM ADALAH DIHARUSKAN DALAM ISLAM BERDASARKAN FIRMAN ALLAH  

JENIS-JENIS INSURANS

INSURANS NYAWA

# sebagai perlindungan risiko jika berlaku kematian atau hilang     upaya.

#  Pembeli insurans akan menerima pampasan apabila berlaku perkara-perkara di atas.


INSURANS AM

# Pihak insurans akan memberi perlindunagn kepada pembeli      insurans yang kehilangan harta


PRINSIP PRINSIP INSURANS

1. Pemegang polisi bekerjasama bagi mengadakan faedah bersama.

2. Merupakan satu perjanjian bantu membantu.

3. Merupakan satu perjanjian bekerjasama memberi sumbangan dalam menangani maslah yang dihadapi     oleh pemegang polisi.

4. Tidak mempunyai unsur gharar dalam tabung kewangan.

5. Mempunyai tujuan memberi keuntungan kepada ahli.

6. Menjamin akan memberi perlindungan kepad ahli yang ditimpa musibah,


TUJUAN INSURANS

  1. Memberi pertolongan kepada ahli yang ditimpa masalah
  2. Memeperoleh pampasan untuk menampung kerugian yang dialami
  3.  Memberi jaminan kewangan kepada pemilik kenderaan

HINDARI DIRI DARIPADA INSURANS

Pada dasarnya , Islam mengharuskan insurans yang berlandaskan syarat .

Perniagaan insurans perlu menghindari perkara yang membawa kepada berlakunya situasi haram .

Tiga unsur haram adalah seperti yang berikut ~

Gharar

Segala bentuk yang tidak jelas (ketidakjelasan) .

Perkara yang diakadkan mestilah jelas oleh kedua-dua belah pihak . 

Judi

Satu pertaruhan yang memberikan keuntungan kepada satu pihak dan kerugian kepada satu pihak lagi .

Jika pihak syarikat insurans menjanjikan keuntungan berlipat kali ganda dalam majlis akad sedangkan premium yang dibayar belum pun lagi diniagakan . Dikira bergantung kepada nasib .

Riba

Amalan yang menindas pihak tertentu sedangkan dkeuntungan diperoleh oleh pihak lain .

KESIMPULAN

Semua urusan muamalat jika terdapat salah satu daripada unsur - unsur tersebut maka haram di sisi agama Islam .

Umat yang terlibat dengan urusan tersebut haruslah bertaubat , memohon keampunan daripada Allah Aza Wa Jalla dan menginsafi perbuatan terkutuk itu .

THE END

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by at165401

18 views

Public - 7/26/16, 5:46 AM