Classificatie systeem

Bij classificeren gaat het om het ordenen van gegevens door ze in te delen in categorieën, gebaseerd op overeenkomstige en onderscheidende kenmerken. Door dezelfde concepten en termen te gebruiken ontstaat een eenheid van taal voor de zorg. Classificaties helpen dus

om het vak van de verpleging en verzorging te onderbouwen op een eenduidige manier die het hele vakgebied beslaat.

Nanda, Omaha system, International Classification of Nursing Practice. en de International Classification of Functioning, Disability and Health zijn veelgebruikte systemen binnen de verpleging en verzorging.

Deze classificaties hebben elk een eigen gezichtspunt en achtergrond, waarmee verpleegkundigen en verzorgenden hun zorg kunnen indelen en beschrijven.


Door het gebruik van een classificatie ontstaat:


• transparantie over de directe zorgverlening (wat speelt er bij de cliënt, wat doet de zorgverlener en

wat bereikt men uiteindelijk gezamenlijk)

• een snellere en betere manier om communicatie uit te wisselen tussen zorgverleners en organisaties

• vergelijkbaarheid van de gegevens.

In het onderstaande schema geven we aan hoe de aangrijpingspunten rond classificaties en het

verpleegproces nu lijken te liggen

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by melissa33

21 views

Public - 9/27/16, 11:21 AM