โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล

โปรแกรม spss

เป็นเครื่องมือที่นักวิจัยและนักสถิติรู้จักกันดี การใช้งานไม่ยาก แต่สามารถช่วยวิเคราะห์ผลการวิจัยได้อย่างแม่นยำ เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติในสังคมศาสตร์ มันถูกใช้โดยนักวิจัยตลาด นักวิจัยสุขภาพ บริษัทสำรวจความคิดเห็น รัฐบาล นักวิจัยการศึกษา บริษัทการตลาด ฯลฯ 

โปรแกรม SAS

เป็น SOFTWARE PACKAGE หรือเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ช่วยในการวางแผนธุรกิจ และพยากรณ์อนาคตในการดำเนินธุรกิจ แต่ส่วนที่แตกต่างจากซอฟท์แวร์ชนิดอื่น ก็คือ SAS มี PACKAGE ด้าน CAPACITY PLANNING ที่ใช้วัด COMPUTER PERFORMANCE เป็น PACKAGE ที่ใช้ในการประเมิน หรือวัดค่าขีดความสามารถในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย

โปรแกรม Minitab

คือโปรแกรมสำเร็จรูป หรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ สร้างกราฟต่างๆ การประมวลผลทางสถิติ และสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับงานอีกหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นนำไปใช้เกี่ยวกับ งานประเภทอุตสาหกรรม ก็จะเกี่ยวกับงานที่เป็นด้านคุณภาพ โดยตัวโปรแกรม minitab นี้ จะใช้ประมวลค่าที่เป็นเชิงตัวเลข ให้เป็นกราฟ ให้ออกมาดูแล้วเข้าใจได้ง่าย 

EXCEL

มันคือโปรแกรมตัวนึงในชุดโปรแกรม Microsoft Office ซึ่ง Excel นั้นเป็นโปรแกรมยอดฮิต มีความสามารถรอบด้าน แต่เก่งมากด้านการวิเคราะห์ คำนวณ และการจัดการข้อมูลในรูปแบบตารางที่เรียกว่า Spreadsheet รวมถึงนำข้อมูลในตารางมาแสดงผลในรูปแบบที่ทำให้เราเข้าใจข้อมูลนั้นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เช่น สร้างกราฟ หรือจะตารางที่ให้เราลองเปลี่ยนมุมมองไปมาได้อย่างง่ายดายก็ยังได้

โปรแกรม iStock technic

(โปรแกรมวิเคราะห์กราฟเทคนิค หาจุดซื้อ จุดขายหุ้นในแต่ละรอบ) โปรแกรมสามารถเลือกแสดงกราฟราคา ได้ทั้งแบบแท่งเทียน , แบบบาร์ , แบบเส้น พร้อมทั้งอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ เช่น MACD , RSI , Slow Stochastic, Fast Stochastic, Bollinger Band , Parabolic SAR , EMA , MA และ Volume analysis สามารถดูได้กราฟราคาย้อนหลัง ทั้งแบบ รายเดือน รายปี หรือ หลายปี โดยไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ MetaStock สำหรับดูกราฟ โปรแกรม iStock technic เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก มีขนาดเพียง 3.92 mb แต่คุณภาพเกินคุ้ม

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by pppro567

19 views

Public - 9/18/16, 1:07 PM