Socrates

Wie was Socrates

Socrates was een klassiek Grieks Atheens filosoof en wordt beschouwd als één van de stichters van de westerse filosofie.


Socrates was de meester in de kunst van het vragen stellen.

Hoe werkt de Socratische Gespreksmethode

de Socratische methode is een methode, waarbij de coach geen advies geeft, maar waarin hij gerichte, concretiserende en verdiepende vragen stelt. Hierbij roept hij tegenstellingen op of hij stelt een onverwachte vraag, waardoor de coachee uit zijn / haar evenwicht wordt gebracht of uit de comfortzone wordt gehaald.


Oftewel:


Hierdoor worden de mensen zélf aan het denken gezet!  

De coach verlangt concrete, heldere en beknopte antwoorden

Er wordt van de coachee verwacht dat hij/zij goed nadenkt én goed formuleert

De coachee wordt behoorlijk met zichzelf geconfronteerd

Coaching volgens de Socratische Methode werkt effectief

Voorbeeld van een gesprek volgens de Socratische Methode

De structuur, het in fasen onderverdelen van een gesprek en de technieken van de Socratische gespreksmethode zijn ontleend aan de RET (Rationeel Emotieve Therapie). De RET, oftewel het inzetten van Socratische vragen tijdens het gehele coachingstraject, leert iemand adequaat om te gaan met een probleem. 


 

de ABC-methode

Bij de theorie wordt veel gebruik gemaakt van de ABC-methode.

A: Activating event (de aanleiding / oorzaak)

B: Belief (overtuiging)

C: Consequence (consequentie / gevolg)In onderstaand model zie je wat er gebeurt, volgens de ABC methode, als je bijvoorbeeld schrikt van een muis

Wil je meer weten, hoe een Socratisch gesprek werkt?

Hieronder vind je een handleiding voor een Socratisch Gesprek

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Socratische Gespreksmethode

by gswama

31 views

Public - 4/24/16, 9:49 AM