<xKRP>

//en datasmart vardag

 i ett datadrivet samhälle

Vad menar
 vi med data?

#inte dator

- data

data kan vara:

#geografisk

#vetenskaplig

#finansiell

#metrologisk

#transport

#natur

etc...

xKRP

//en datasmart vardag
i ett datadrivet samhälle


#Open4Citizens


//utveckla, testa och utvärdera visualisering, interaktion och användning av data med lokalsamhället som utgångspunkt


//bättre tjänster/produkter/service från myndigheter, näringsliv och civilsamhälle med utgångspunkt från användaren


//case- / projektbaserat med projektkonstellationens aktörer som resurs


//Etableringsfas 1 pågår fram till hösten 2018

Vad kan det här innebära?

Göra data tydligare

Användartester

...och göra det ute i samhället - med samhället

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Möte på Kronoparken

by petterfalk

33 views

Public - 11/16/16, 8:37 AM