Inhoud presentatie


- Wat is anatomie?

- Wat is fysiologie?

- Opbouw van de eenheid van het lichaam

- Kenmerken van het leven

- De cel

- Gewone celdeling

- Reductiedeling

- Erfelijkheid


Wat is anatomie?

Ontleedkunde.

De wetenschap van de bouw en opbouw van het menselijk lichaam.

Wat is fysiologie?

Leer der verrichtingen.

De wetenschap van de functies van de onderdelen van het lichaam.

Opbouw van de eenheid van het lichaam

Wat is een cel?

Kleinste levende zelfstandige eenheid.

Cellen zijn de fundamentele bouwstenen van het menselijk lichaam.

Wat is een weefsel?

Een groep cellen met dezelfde bouw en functie.

Wat is een orgaan?

Een groep verschillende, maar samenwerkende weefsels.

Wat is een orgaanstelsel?

Een groep samenwerkende organen die belast is met het uitvoeren van een bepaalde functie.

Wat is een organisme?

Het geheel van het menselijke lichaam.

Kenmerken van het leven

De mens heeft de volgende kenmerken van het leven:

- Stofwisseling

- Groei

- Prikkelbaarheid en prikkelverwerking

- Beweging en voortbeweging

- Voortplanting

De cel
Gewone celdeling (mitose)

- Celdeling begint met de kerndeling.

- Na de deling is het aantal chromosomen weer precies gelijk aan het oorspronkelijke aantal.

- Ieder chromosoom kopieert zichtzelf voor de deling en hierna worden ze van elkaar getrokken.

- Uit 1 cel met 46 chromosomen ontstaan dus 2 cellen met elk 46 chromosomen.

- De gewone celdeling komt in het hele lichaam voor.

Gewone celdeling (mitose)
Reductiedeling (meiose)


- Komt alleen voor in de geslachtscellen (bij vrouw in eierstokken en bij man in de zaadballen)

- Het aantal chromosomen wordt verminderd tot de helft.

- Je houdt dan cellen over die 23 chromosomen bevatten.

- Dit zijn de voortplantingscellen of geslachtscellen.

- De deling verloopt in twee stappen.

- Er ontstaan 4 (geslachts)cellen.

- Als de zaadcel (23 chromosomen) samensmelt met de eicel (23 chromosomen) dan beschikt de bevruchte eicel weer over het volledig aantal van 46 chromosomen.

- Als er geen reductiedeling zou plaatsvinden zouden de chromosomen bij iedere generatie verdubbelen.

Reductiedeling (meiose)
Oefenen mitose en meiose

Erfelijke factorenErfelijke factoren zijn opgeslagen in de genen.

Genen bevinden zich in de chromosomen.

Via genen kunnen positieve eigenschappen worden overgedragen, maar ook minder gunstige dingen zoals bepaalde ziekten.


Een sterk gen noemen we dominant. (bepaald de overdracht van een bepaalde eigenschap)

Een zwakker gen noemen we recessief.Genetica of erfelijkheidsleer --> wetenschap die onderzoek doet naar de eigenschappen van de genen.


Het geslacht wordt bepaald door de geslachtshormonen.


Erfelijkheid
Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by ntinnemans

39 views

Public - 7/2/16, 9:03 PM