Thema 3 Communicatie en relatie

Inhoud presentatie

Hoofdstuk 10 Aspecten van communicatie

Hoofdstuk 11 Communicatieproblemen

Hoofdstuk 12 Gesprekken voeren

Hoofdstuk 13 Luisteren en feedback

Hoofdstuk 14 Interculturele communicatie

Hoofdstuk 15 Gesprekstechnieken

Hoofdstuk 10 Aspecten van communicatie
10.2 Communicatie en interactie


Communicatie --> informatie overbrengen van de een naar de ander. Communicatie is informatieoverdracht.


In de communicatie kan veel misgaan.


Bij communicatie gaat het altijd tussen het uitwisselen van woorden of signalen tussen mensen.


Dit kan rechtstreeks of via hulpmiddelen zoals, e- mail, telefoon, radio of internet.

Zender - boodschap - ontvanger

De zender geeft op een bepaalde manier een boodschap (informatie) door aan de ontvanger.

De ontvanger ontvangt deze boodschap.

Interactie

Interactie --> communicatie met wederzijdse beïnvloeding.


Bij interactie reageert de een op de ander, de boodschappen gaan heen en weer.

Medium

Medium --> informatiedrager die zorgt voor de overdracht van informatie.

Feedback
Feedback (terugkoppeling) --> het terugkoppelen van informatie van de ene persoon naar de andere, waarbij duidelijk gemaakt wordt hoe de boodschap (of het gedrag) van de ene op de andere overkomt.
10.3 Soorten communicatie


Mensen kunnen op verschillende manieren met elkaar communiceren:

- eenzijdige communicatie

- verbale en non- verbale communicatie

Eenzijdige communicatie

Eenzijdige communicatie --> vorm van communicatie waarbij direct reageren niet mogelijk is. Bij eenzijdige communicatie is de zender nooit tegelijkertijd de ontvanger.


Voorbeelden:

Schriftelijke communicatie via;

- tijdschriften

- boeken

- folders

Tweezijdige communicatie

Tweezijdige communicatie --> vorm van communicatie waarbij de ontvanger direct kan reageren.


Voorbeelden:

- gesprek

- interview

- discussie

Verbale communicatie

Verbale communicatie --> communicatie via woorden (gesproken en geschreven).


Verbale communicatie kan misgaan als de ontvanger de woorden anders of verkeerd interpreteert.


Interpreteren is een betekenis toekennen aan wat je waarneemt. (Aan wat je hoort of leest in dit geval).

Non- verbale communicatie

Non- verbale communicatie --> uitwisselen van informatie zonder woorden. (je lichaamstaal)


Non- verbale signalen kunnen bewust of onbewust gegeven worden.


Onbewuste signalen kunnen verraden hoe je je voelt (blozen, zweten)


10.4 Vormen van non- verbale communicatie

- algemeen voorkomen

- lichaamshouding

- gebaren

- gezichtsuitdrukkingen

- Oogcontact

- stemklank en toonhoogte

- aanraking en nabijheidsgedrag

Algemeen voorkomen

Aan je uiterlijk en hoe je je kleedt, kunnen anderen zien wat je wilt uitstralen of hoe je je voelt.


Met je haardracht, kleding en uiterlijk laat je anderen zien hoe jij jezelf ziet en hoe je wilt dat anderen jou zien.


Je lichaamsvoorkomen zegt ook iets. Ben je groot of klein, dik of dun?


Uit onderzoek blijkt dat ''mooie'' mensen er vaak voordeel van hebben dat ze mooi zijn.

Algemeen voorkomen speelt een grote rol in de eerste indruk die anderen van jou hebben en die jij van anderen hebt.


Als verzorgende is het heel belangrijk om je daarvan bewust te zijn. De eerste indruk is bepalend.

Lichaamshouding

Iemand zijn lichaamshouding zegt iets over de manier waarop hij in het leven staat.


Aan de lichaamshouding van een zorgvrager kun je ook vaak het nodige aflezen.

Iemand met verdriet zit voorovergebogen met het hoofd in de handen.

Iemand die bang is kruipt weg in het hoekje van de bank.

Gebaren

Gebaren benadrukken nog eens extra wat iemand zegt.

Bijvoorbeeld je duim opsteken als je zegt dat iemand iets goed heeft gedaan.

Of als je iets niet snapt hier ook vragend bij kijken.

Gezichtsuitdrukkingen

Aan iemand zijn gezicht kun je veel aflezen.

Gezichtsuitdrukkingen zijn niet altijd betrouwbaar.


De glimlach neemt een belangrijke plaats in het contact tussen mensen. Het wordt gezien als teken van vriendelijkheid.

Het maakt jezelf en de ander gelukkig.


Oogcontact

Oogcontact is heel belangrijk.

Het is een teken van aandacht geven aan de ander.

Anderen geven een betekenis als je oogcontact vermijdt. (bang of onzeker).

Oogcontact maken is cultuurgebonden: er zijn culturen waarin vrouwen geen oogcontact mogen maken.


Het is belangrijk om oogcontact met de zorgvrager te maken.

Je ziet dan of hij moe is, emotioneel is, ongemakkelijk voelt (onrustig om zich heen kijken) of blij is.

Stemklank en toonhoogte

Stemklank en intonatie maken deel uit van de non- verbale communicatie.

Je stem kan als hard overkomen of warm en zacht.


Stemklank en emoties:

- Je stem kan gaan trillen.

- Je kunt emotioneel raken van de manier waarop een liedje wordt gezongen.

- Boosheid (schelle stem)

- Angst (piepende stem)

- Ergernis (mopperende stem)


Uit onderzoek blijkt dat mensen hun stem minder goed onder controle kunnen houden dan hun gezichtsuitdrukking.

Aanraking en nabijheidsgedrag

De manier waarop je contact met de ander maakt is een boodschap. Je maakt duidelijk of je de ander wel of niet mag, wel of niet kent, enzovoort.


De tussenruimte tussen jou en de ander kan ook iets zeggen over het gespreksonderwerp.

Zakelijk gesprek voer je op een andere afstand dan een persoonlijk gesprek.

10.5 Samenhang verbale en non- verbale communicatie


De onderlinge verhouding tussen verbale en non- verbale communicatie is niet altijd hetzelfde.

Er zijn vier mogelijkheden:

1. De non- verbale communicatie ondersteunt de verbale communicatie.

2. De non- verbale communicatie geeft weer hoe je tegenover de ander staat.

3. De non- verbale communicatie vervangt het spreken.

4. De non- verbale communicatie spreekt de verbale communicatie tegen.

10.6 Inhoudelijk en relationeel aspect van communicatie

Aan iedere communicatie zitten twee kanten:

- het inhoudsaspect (wat?)

- het relatieaspect (hoe?)

Belang van de inhoud
Belang van de relatie
10.7 Hoe dichtbij mag je komen
Intieme zone, tot 45 cm
Persoonlijke zone, van 45 tot 120 cm
Sociale zone, van 120 cm tot 360 cm
Publieke zone, 360 cm of meer
10.8 Eigen manier van communiceren
Communicatiestijl
Communicatiepatronen
Hoofdstuk 11 Communicatieproblemen
11.2 Problemen in de communicatie

Communicatieproblemen --> het niet begrijpen van de boodschap door de ontvanger, zoals de zender hem bedoeld heeft.


Effectieve communicatie kan mislukken door:

- verschil in achtergrond en gewoonten

- vertalen van de boodschap

- beperking van zintuigen en/ of spraakorgaan

- begrijpen van de boodschap

- ruis

Problemen door verschil in achtergrond en gewoonten
Problemen bij het vertalen van de boodschap
Problemen bij het begrijpen van de boodschap
Problemen door communicatiestoornissen
Communicatieproblemen door ruis
11.3 Communicatieschema
11.4 Effectieve communicatie

Effectieve communicatie --> communicatie waarbij de ontvanger actief betrokken is en de boodschap overkomt zoals de zender bedoelt.


Effectief betekent: doeltreffend

Effectief communiceren vraagt van jou als verzorgende dat je:

- je eigen manier van communiceren kent, je eigen communicatiestijl herkent.

- uitgaat van de communicatievermogens van de mensen met wie je werkt.

- je kunt en wilt inleven in de ander.

- helder verbaal communiceert.

- je verbale en non- verbale communicatie met elkaar in overeenstemming laat zijn.


Verbaal helder communiceren
Hoofdstuk 12 Gesprekken voeren
Hoofdstuk 13 Luisteren en feedback
Hoofdstuk 14 Interculturele communicatie
14.1 Inleiding
Interculturele communicatie --> communicatie tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond.
14.2 Communicatie tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond

Diversiteit --> grote verscheidenheid. De verschillen tussen mensen in afkomst, leeftijd, sekse, nationaliteit, seksuele geaardheid, religie, taalgebruik, gewoonten, normen en waarden enzovoort.


Als verzorgende kun je niet kiezen met wie je omgaat en met wie niet.

Zorgvragers kunnen veel anders zijn dan jij.

In de gezondheidszorg is sprake van een grote diversiteit.

Culturele diversiteit
Hoofdstuk 15 Gesprekstechnieken
Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by ntinnemans

21 views

Public - 9/10/16, 7:10 PM