Plannen van Zorg

(1)

Agenda

Kennismaken

Uitleg lessen en verwachtingen

Eerste les

Afsluiting

Einde van het college

Verwachtingen

Theorie in een PowerPoint.

Meeschrijven met PowerPoint.

Telefoons op stil en in de tassen.

Luisteren naar elkaar.

Niet eten en drinken.

Nakomen van afspraken.

2 lesuren per week:

Maandag van 14:00 tot 15:15 uur

Donderdag van 11:00 tot 12:00 uur

De lessen:

Uitleg theorie, opdrachten tijdens de les en verwerkingsopdrachten (werkboek)

Toetsing:

Aan het einde van de periode een schriftelijke toets.


Verplegen is het herkennen, analyseren, alsmede advies en bijstand te verlenen ten aanzien van feitelijke of dreigende gevolgen  van lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling voor de fundamentele levensverrichtingen van het individu

Zelfzorg/

Holisme

Piramide van Maslow

Lichamelijk

 welbevinden

Psychisch

welbevinden

Sociaal

welbevinden


Zelfzorg

Zelfzorgvermogen

Zelfzorgtekort

Mantelzorg

Respijtzorg

Vrijwilligerszorg

Professionele zorg

jeugdigen

Zwangeren

voor en na een OK

chronisch zieken

revalideren

geriatrische

terminaal

psychische problemen

verstandelijke en/of lichamelijke beperking

Preventie en gezondheidsvoorlichting

GGD

Takengebied en deskundigheid

Bieden van zorg en begeleiding

Uitvoeren van organisatie - en professie gebonden taken

Intramuraal

Semimuraal

Extramuraal

Transmuraal

Werkboek

Het beroep van verzorgende IG

Opdrachten  1 t/m 9

bladzijden 11 t/m 13

Toepassingsopdracht bladzijde 21

Indeling beroepsmatige zorg

Opdrachten 1 t/m 7

bladzijden 13 t/m 15

Beroepscode

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by jsaes

20 views

Public - 7/4/16, 5:26 PM