ที่มาและความเป็นมา

ขนมล่าเตียงมีส่วนประกอบที่เป็นไข่โรยให้เป็นตารางห่อใส้ม้วนสมัย​​รัตนโกสินทร์จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวีกล่าวไว้ว่าในงานสมโภชพระแก้วมรกตและฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้มีเครื่องตั้งสำรับหวานสำหรับพระ สงฆ์ 2,000 รูปประกอบด้วยขนมไส้ไก่ขนมฝอยข้าวเหนียวแก้วขนมผิงกล้วยฉาบล่าเตียง (หรุ่ม) สังขยาฝอยทองและขนมตะไลการทำล่าเตียงยังเป็นการฝึกสมาธิและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แถมยังสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมอีกด้วย

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by pkkan25

13 views

Public - 9/21/16, 1:24 PM