คริสต์มาส

หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ มีการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี 

วันขึ้นปีใหม่ 

ตามความหมายในพจนานุกรมให้ความหมายคำว่า "ปี" หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน หรือ เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ ดังนั้น "ปีใหม่" จึงหมายถึง การขึ้นรอบใหม่หลังจาก 12 เดือน หรือ 1 ปี

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

JobChristmasHNY กนกพร 001-2

by mind2270

36 views

Public - 11/28/16, 6:11 AM