Recruiter profile

Business plus profile

Sales navigator profile

Linkedin Business premium accounts

Recruiter profile


€74.95* / month


* Brže pronalaženje kandidata

* Kontaktiranje top talenata direktno

* Lakše tartegiranje i praćenje talenata  

Business Plus profile


€34.99* / month


* Promovisanje kompanije i vrednosti

* Linkedin materijali o industriji u kojoj kompanija posluje

* Jasnije prikazivanje usluga

Sales navigator profile


€47.99* / month


* Targetiranje ciljne grupe i praćenje potencijalnih leadova

* Izgradnja poverenja ka korisnicima usluge

* Real time insights

Linkedin advertising

Sponzorisan sadržaj


* Podrazumeva promovisanje objava koje se nalaze na stranici. Sadržaj stranice postaje vidljiviji ljudima na Linkedinu i stranica privlači više ljudi koji prate kompaniju

149 EUR per ad

Promovisani oglasi


* Promovisanje usluge kroz oglase koji se pojavljuju sa desne strane glavnog Feeda stranice i korisnika Linkedina. Obično sadrže proizvode ili usluge koje kompanije nude.

Pay per click or per impressions

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by socialmedia3ac

12 views

Public - 10/7/16, 10:31 AM