Kázání

Oldřichovice, 24.7.2016

Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe 

a pravda v nás není. 


1. list Janův 1:8-9

PŘETVÁŘKA

1. Lidé si pletou pojmy s dojmy

2. Lidé mají pravdu

Lid tento ctí mě rty, 

ale srdce jejich 

je daleko ode mne. 


Matouš 15:8

3. Důsledky přetvářky

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci!


Matouš 23:13.27

Kdo by svedl k hříchu jednoho
z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen
a potopili ho do mořské hlubiny.


Matouš 18:6

Nejúskočnější ze všeho je srdce
a nevyléčitelné. Kdopak je zná?


Jeremjáš 17:9

Úzká / neviditelná církev

plná hříšníků, ne však pokrytců

Široká církev

budou se tvářit jako zbožní, 

ale svým jednáním to budou popírat

Co uděláš vůči sobě samému?

Co uděláš vůči bližním?

Co uděláš vůči Bohu?

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání


1 Petrův 2:1

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

1 Janův 1:8-9 , Kázání, Přetvářka, Oldřichovice, 24.7.2016

by jirichod

18 views

Public - 7/22/16, 5:12 AM