Thema 1 Een goed begin
Hoofdstuk 1 Anatomie en fysiologie
Inhoud presentatie

- Begripsomschrijving

- Bouw en vorm bepalen de functiemogelijkheden

- De mens is meer dan de som van de delen

- Onderzoeksmethoden

Begripsomschrijvingen

Anatomie: het vakgebied dat zich bezighoudt met de bouw en de vorm van het menselijk lichaam.


Fysiologie: het vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek naar de werking en de functies van het lichaam

Bouw en vorm bepalen de functiemogelijkheden

De bouw en vorm van een lichaamsdeel of orgaan hangt samen met de functie ervan.


Bouw en functie/ werking beïnvloeden elkaar, hangen heel nauw samen en kunnen meestal niet los van elkaar gezien worden.


Anatomie en fysiologie kun je wel van elkaar onderscheiden, maar moeilijk van elkaar scheiden.

De mens is meer dan de som van de delen

Bij bestudering van de onderdelen van de mens is het doel dat je de mens in zijn totaliteit beter gaat begrijpen.

Onderzoeksmethoden

Er zijn verschillende methoden om de bouw en functie van het menselijk lichaam te onderzoeken:

- Inspectie

- Palpatie

- Percussie

- Auscultatie

- Laboratoriumonderzoek
Moderne technologie voor inwendig onderzoek:

- Röntgenstraling

- CT- scan

- MRI- scan

- Echografie

- Echoscopie

- Dopplersonografie

- Endoscopie

- ECG

- EMG

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by ntinnemans

30 views

Public - 7/25/16, 8:23 AM