การพัฒนา Application การจัดการการท่องเที่ยว


(นักท่องเที่ยวชาวจีน)


ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

Use with :


Smart phone 

-ios

-Android


Use for :

-Save time 

-Save cost

 -Secure

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก

สถานที่จัดงาน : เลย

ช่วงเวลา : 17 - 20 พ.ค. 2559งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร

สถานที่จัดงาน : ยโสธร

ช่วงเวลา : 13 - 15 พ.ค. 2559

-Place

-Travel

-Hotel

-flight

-lagniappe

Review

Schedule


Reserve

-Hotel

-Flight

Rating


user

 -สามารถเข้าดูการอัพเดตข่าวสาร

-สามารถจัดการ schedule ของตนเอง

-ทำการอ่าน,เขียนรีวิว

-สามารถค้นหาการเดินทาง,โรงแรม,ตั๋วเครื่องบิน,กิจกรรม

-เพิ่ม favarite

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ระบบสามารถอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้จริง

2.เกิดสังคมแห่งใหม่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน

3.สามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศได้มากขึ้น

Thank you


Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by meesupakson

19 views

Public - 5/1/16, 11:18 PM