Plannen van Zorg (2)

Hfdst. 3

Zorgaanbod

Wetten

CIZ

Normen

Kwaliteit

Eigen Regie en kracht

Zorgplan


Zorgverzekeringswet


Wet langdurige zorg

WMOJeugdwetParticipatiewetWijkverpleging, doven en blinden, opname GGZ

Intensieve zware zorg

Minder zware zorg en intensieve zorg, begeleiding en ondersteuning

Jongeren t/m 18 jaar, kinderbescherming


Ondersteuning voor mensen bij werk

CIZ


Onderzoekt of iemand zorg nodig heeft en hoeveel zorg er nodig is.

WLz bied aan:

PGB

Zorg natura: instelling

Zorg natura: VPT

Zorg natura: MPT

Normenverantwoorde zorg


Verantwoorde zorg.

Zorg op niveau, doeltreffend, veilig, zorgvrager gericht.

Afgestemd op de behoeften van de zorgvrager.


Kwaliteit van leven


Lichamelijke factor

Psychische factor

Sociale factor

Eigen regie en eigen kracht.

Zorgplan

 

1. afspraken over de te bieden zorg

2. zorgverlening volgens afspraak

3. prioriteiten

4. coördinatie

5. evaluatie

6. afspraken tussen de zorgvrager en de

    verschillende disciplines

Domeinen van het zorgplan

Mentaal

Lichamelijk

Sociaal

Woon/ leefomstandigheden

Domeinen van het zorgplan

Mentaal

Lichamelijk

Sociaal

Woon/ leefomstandigheden

Doel van het zorgplan


1.  Duidelijke afspraken over de individuele verzorging

2.  De zorg verlenen volgens afspraak

3.  Prioriteiten

4.  Coördineren van verrichtingen

5.  Evalueren van de doelen

6.  Duidelijke afspraken tussen de zorgvrager, zorgverlener en

     de indicatiesteller

7.  De zorgvrager weet wat hij/zij kan verwachten

8.  Doel van de behandeling is duidelijk

9.  Efficiënter werken

10.Overzicht over de te bieden zorg/activiteiten en de duur

      ervan

11. Goede beoordeling van de geboden zorg is mogelijk


Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by jsaes

15 views

Public - 7/4/16, 5:25 PM