3. neděle v adventu

Oldřichovice, 11.12.2016

Všech pokolení od Abrahama
do Davida bylo tedy čtrnáct,
od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí
až po Krista čtrnáct.


Matouš 1,17

TÁMAR

RACHAB

RÚT

BATŠEBA

ŠALOMOUN

RECHABEÁM

MENAŠE

Jákob pak měl syna Josefa, 

muže Marie, z níž se narodil 

Ježíš řečený Kristus.

...dáš mu jméno Ježíš; 

neboť on vysvobodí svůj lid 

z jeho hříchů.


Matouš 1:21

ON PŘIŠEL S ODPUŠTĚNÍM

S ČÍM PŘIJDEŠ TY?

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. 

Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 


2 Korintským 5,17

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

3. neděle v adventu Oldřichovice, 11.12.2016

by jirichod

20 views

Public - 12/7/16, 7:33 PM