ภาษาญี่ปุ่น

日本語

ที่มาของ "ภาษาญี่ปุ่น"

         เริ่มแรก ภาษาญี่ปุ่นไม่มีระบบการเขียนเป็นของตนเอง จากนั้นเริ่มมีการปรับปรุงอักษรจีนมาใช้ ครั้งแรกภาษาญี่ปุ่นเขียนด้วยอักษรจีนโบราณ หรือรูปแบบผสมระหว่างจีนกับญี่ปุ่น

      เมื่อเวลาผ่านไป ระบบการเขียนแบบใช้อักษรจีน


 เขียนคำยืมจากภาษาจีน หรือคำในภาษาญี่ปุ่นที่มี


ความหมายใกล้เคียงกัน รูปแบบอักษรจีนยังใช้แทน


การออกเสียงในการเขียนไวยกรณ์ เรียกว่า "คันจิ"

ต่อมา กลายเป็นอักษรแทนพยางค์ 2 ชนิด คือ

 

ฮิรางานะ และ คาตาคานะ


โดยหนังสือภาษาญี่ปุ่นสมัยใหม่ ได้ใช้อักษรทั้ง 2 ชนิดนี้ ร่วมกับ ตัวคันจิ และมี"โรมาจิ" เป็นคำอ่าน

ภาษาญี่ปุ่นที่ควรรู้

สวัสดีตอนเช้า

おはようごさいます。

Ohayougosaimasu.

สวัสดีตอนบ่าย

こんにしは。

Konnichiwa.

สวัสดีตอนเย็น

こんばんわ。

Konbanwa.


ขอบคุณครับ/ค่ะ

ありがとう ごさいます。

Arigatou gosaimasu.

ขอโทษที่รบกวนครับ/ค่ะ

すみません。

Sumimasen.

ไม่เป็นไร

どういたしまして。

 Douitashimashite

ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ

はじめまして。

Hajimemashite.

ขอโทษครับ/ค่ะ

ごめんなさい。

Gomennasai.

ไว้เจอกันใหม่

じゃあ、またね。

Jyaa, matane."การเรียนภาษานั้น ไม่ใช่เรื่องยาก


ขอเพียงแค่เรารัก


หมั่นทบทวน พูด อ่าน เขียน

 

ก็สามารถทำให้เราเข้าใจภาษานั้นได้อย่างแท้จริง..."                                                     FujoshiLP

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

by lookpeach555

16 views

Public - 7/11/16, 10:50 AM